bilgisayarda bazı programların izinsiz kullanılmasını engelleyen kilit

listen to the pronunciation of bilgisayarda bazı programların izinsiz kullanılmasını engelleyen kilit
Türkçe - Türkçe
donanım kilidi
bilgisayarda bazı programların izinsiz kullanılmasını engelleyen kilit

    Heceleme

    bil·gi·sa·yar·da ba·zı prog·ram·la·rın i·zin·siz kul·la·nıl·ma·sı·nı en·gel·le·yen ki·lit

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    bilk