benek benek

listen to the pronunciation of benek benek
Türkçe - İngilizce
speckled, spotted
1. spotted; dotted; speckled; freckled. 2. in little groups
splashy
spotted
dotty
benek
spot

Her dress is blue with white spots. - Onun kıyafeti mavi ile beyaz benekli.

What are those spots on your skin? - Cildindeki bu benekler nedir?

benek benek olmak
spot
benek
(Bilgisayar) pixel
benek
(Havacılık) spool
benek
lentigo
benek
(Televizyon) pix
benek
stigma
benek
(Anatomi) spiloma
benek
(Astronomi) facula
benek
(Denizbilim) ocellus
benek
dapple
benek
patch
benek hastalığı
(Tıp) spots
benek çapı
spot size
beyaz benek
(Denizbilim) ichtyophthirius
beyaz benek
(Denizbilim) ich
benek
splotch
benek
splodge
benek
freckle
benek
mottle
benek
speckle

I have a black and white speckled dog. - Siyah ve beyaz benekli bir köpeğim var.

benek
dot

Her skirt is yellow with polka dots. - Onun eteği benekli sarıdır.

The remains of human cities dot the Earth. - İnsan şehirleri kalıntıları Dünyayı benekler.

benek
macula
benek
speck

I have a black and white speckled dog. - Siyah ve beyaz benekli bir köpeğim var.

benek
dot, fleck, spot, speck, speckle, freckle; sunspot
benek
splash
benek
small spot; dot; speck; freckle
benek
fleck
benek bozulması
(Bilgisayar) spot distortion
benek bozunumu
spot distortion
benek bulgurcukları
(Astronomi) facular granules
benek deneyi
spot test
benek yapmak
speckle
benek yapmak
speck
benek yapmak
spot
benek zamanlaması
(Telekom) pixel timing
benek şeklinde
punctiform
benli benek
very freckled, freckly
boyundaki benek
gorget
kusurlu benek
(Telekom) defective pixel
renkli benek
(Teknik,Televizyon) phosphor dot
tarayıcı benek
scanning spot
Türkçe - Türkçe

benek benek teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

BENEK
(Osmanlı Dönemi) f. Atlas zemin üzerine sırma işlemeli bir çeşit kuma
ak benek
Gözün saydam tabakasında bir yara veya çıban sonucunda oluşmuş, görmeyi derece derece azaltan beyaz benek
benek
işlemeli kumaş
benek
Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fekül
benek
çinek
benek
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan: "Burunlar koyu renkte beneklerle kaplıdır."- S. Birsel
benek
Bakır para
benek
Nokta, puan
benek
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
benek
Puan, nokta
benek
Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fakül
sarı benek
Gözde, ağ tabakasının ortasında bulunan ve cismin en net olarak oluştuğu sarı renkli duygun nokta
benek benek