belonging to or having the characteristics of a despot

listen to the pronunciation of belonging to or having the characteristics of a despot
İngilizce - Türkçe

belonging to or having the characteristics of a despot teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

despotic
{s} despot

Sizin despotik otoritenizi tanımıyorum. - I don't recognize your despotic authority.

Onun yönetimi despotçaydı. - His rule was despotic.

despotic
despotik

Sizin despotik otoritenizi tanımıyorum. - I don't recognize your despotic authority.

despotic
zorba

Onun yönetimi zorbacaydı. - His rule was despotic.

despotic
zorbaca

Onun yönetimi zorbacaydı. - His rule was despotic.

despotic
{s} despotça

Onun yönetimi despotçaydı. - His rule was despotic.

İngilizce - İngilizce
despotic
belonging to or having the characteristics of a despot

  Heceleme

  be·long·ing to or ha·ving the characteristics of a des·pot

  Türkçe nasıl söylenir

  bîlôngîng tı ır hävîng dhi kerıktırîstîks ıv ı despıt

  Telaffuz

  /bəˈlôɴɢəɴɢ tə ər ˈhavəɴɢ ᴛʜē ˌkerəktərˈəstəks əv ə ˈdespət/ /bɪˈlɔːŋɪŋ tə ɜr ˈhævɪŋ ðiː ˌkɛrəktɜrˈɪstɪks əv ə ˈdɛspət/

  Günün kelimesi

  portal-to-portal