being five more than one hundred

listen to the pronunciation of being five more than one hundred
İngilizce - Türkçe

being five more than one hundred teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cv
eğitim ve kariyer özgeçmişi (curriculum vitae)
İngilizce - İngilizce
cv
one hundred five
being five more than one hundred

  Heceleme

  be·ing five more than one hun·dred

  Türkçe nasıl söylenir

  biîng fayv môr dhın hwʌn hʌndrıd

  Telaffuz

  /ˈbēəɴɢ ˈfīv ˈmôr ᴛʜən ˈhwən ˈhəndrəd/ /ˈbiːɪŋ ˈfaɪv ˈmɔːr ðən ˈhwʌn ˈhʌndrəd/

  Günün kelimesi

  pullulate