being at the moment the center of attention or the cause of trouble

listen to the pronunciation of being at the moment the center of attention or the cause of trouble
İngilizce - Türkçe

being at the moment the center of attention or the cause of trouble teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

at hand
elde

Eldeki göreve odaklanın. - Focus on the task at hand.

Eldeki işe bağlı kal. - Stick to the task at hand.

at hand
yakın

Küresel bir kriz yakındır. - A global crisis is at hand.

Babam dün bir kalp krizi geçirdi fakat yakınlarda bir kliniğe sahip olduğu için şanslıydı. - My father had a heart attack yesterday, but he was lucky to have a clinic close at hand.

at hand
yanında
at hand
hazır
at hand
el altında

Daima sözlüğünü el altında bulundur. - Always have your dictionary close at hand.

Lütfen bu kitabı el altında tutun. - Please keep this book at hand.

İngilizce - İngilizce
at hand

The problem at hand is not the inability of the Arabs and the Jews to live together peacefully.

being at the moment the center of attention or the cause of trouble

  Heceleme

  be·ing at the mo·ment the cen·ter of at·ten·tion or the cause of trou·ble

  Türkçe nasıl söylenir

  biîng ät dhi mōmınt dhi sentır ıv ıtenşın ır dhi kôz ıv trʌbıl

  Telaffuz

  /ˈbēəɴɢ ˈat ᴛʜē ˈmōmənt ᴛʜē ˈsentər əv əˈtensʜən ər ᴛʜē ˈkôz əv ˈtrəbəl/ /ˈbiːɪŋ ˈæt ðiː ˈmoʊmənt ðiː ˈsɛntɜr əv əˈtɛnʃən ɜr ðiː ˈkɔːz əv ˈtrʌbəl/

  Günün kelimesi

  casanova