before, located at the front of

listen to the pronunciation of before, located at the front of
İngilizce - Türkçe

before, located at the front of teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in front of
karşısında

Öğretmen ödevimi sınıfın karşısında okumamı istedi. - The teacher asked me to read my paper in front of the class.

Her zaman TV'nin karşısındasın. - You're always in front of the TV.

in front of
in önünde
in front of
önü

Bahçe, evin önündedir. - The garden is in front of the house.

Araba, binanın önüne park edildi. - The car is parked in front of the building.

in front of
önüne

Tom Mary'nin önüne koyduğu şeyi yer. - Tom eats anything Mary puts in front of him.

Araba, binanın önüne park edildi. - The car is parked in front of the building.

in front of
karşılaştırmak
in front of
-in önünde
in front of
önünde: in front of the building binanın önünde
İngilizce - İngilizce
in front of
before, located at the front of