be slightly unwell or unhappy

listen to the pronunciation of be slightly unwell or unhappy
İngilizce - Türkçe

be slightly unwell or unhappy teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

be out of sorts
bozuk çalmak
be out of sorts
(deyim) Sinirleri üstünde olmak; huysuzluğu üstünde olmak; canı sıkkın olmak, keyfi yerinde olmamak
be out of sorts
{k} sinirleri ayakta olmak
İngilizce - İngilizce
(deyim) be out of sorts
be slightly unwell or unhappy