be overjoyed

listen to the pronunciation of be overjoyed
İngilizce - Türkçe
çok memnun olmak
çok sevinmek
overjoyed
kanatlanmak
overjoyed
ağzı kulaklarında
overjoyed
çok sevinçli
overjoyed
çok memnun

Tom bizi görmek için tam olarak çok memnun görünmüyordu. - Tom didn't seem exactly overjoyed to see us.

Tom sonuçtan çok memnundu. - Tom was overjoyed with the result.

overjoyed
{s} sevincinden etekleri zil çalan
overjoyed
{s} aşırı sevinçli
overjoyed
neşe dolu
to be overjoyed
etekleri zil çalmak
İngilizce - İngilizce

be overjoyed teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

overjoyed
Very happy
overjoyed
Simple past tense and past participle of overjoy
overjoyed
over the moon
overjoyed
extremely joyful
overjoyed
If you are overjoyed, you are extremely pleased about something. Shelley was overjoyed to see me He was overjoyed at his son's return. = delighted. extremely pleased or happy overjoyed to hear/find/see etc sth
overjoyed
{s} very happy, blissful
be overjoyed