banal, commonplace, trite, unoriginal

listen to the pronunciation of banal, commonplace, trite, unoriginal
İngilizce - Türkçe

banal, commonplace, trite, unoriginal teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hackneyed
çok yinelenmiş
hackneyed
basmakalıp

Kötü bir yazarın masalları basmakalıp ifadelerle doludur. - A bad writer's prose is full of hackneyed phrases.

hackneyed
eskimiş
hackneyed
(söz) bayat
hackneyed
günlük
hackneyed
{s} beylik
hackneyed
harcıa1em
hackneyed
{s} sıradan
hackneyed
dile düşmüş
hackneyed
{s} kaşarlanmış
hackneyed
{s} basmakalıp, klişe, bayat
hackneyed
{s} adi
İngilizce - İngilizce
{s} hackneyed
banal, commonplace, trite, unoriginal