baalism

listen to the pronunciation of baalism
İngilizce - Türkçe
(isim) baal'e tapınma
{i} baal'e tapınma
İngilizce - İngilizce
A pagan religion centred on the worship of Baal
{i} paganism, idolatry
Worship of Baal; idolatry
baalism