başkalarının iyi niyet ve amaçlarını kötüye yorarak işkillenme duygusu

listen to the pronunciation of başkalarının iyi niyet ve amaçlarını kötüye yorarak işkillenme duygusu
Türkçe - Türkçe
kuşku
başkalarının iyi niyet ve amaçlarını kötüye yorarak işkillenme duygusu

    Heceleme

    baş·ka·la·rı·nın i·yi ni·yet ve a·maç·la·rı·nı kö·tü·ye yo·ra·rak iş·kil·len·me duy·gu·su