bağırsak

listen to the pronunciation of bağırsak
Türkçe - İngilizce
intestine

The large intestine absorbs water. - Kalın bağırsak suyu emer.

The small intestine is about seven meters long. - İnce bağırsak yaklaşık yedi metre uzunluğundadır.

bowel

The doctor concluded that her stomach pains were due to irritable bowel syndrome. - Doktor onun mide ağrılarının irritabl bağırsak sendromu nedeniyle olduğu sonucuna vardı.

intestinal

Fadil started complaining of stomach and intestinal pains. - Fadıl mide ve bağırsak ağrılarından şikayet etmeye başladı.

intestines
gut

Sami should trust his gut. - Sami'nin, bağırsaklarına güvenmesi gerek.

pertaining to the intestine
gastral
enteric
of the stomach (Medicine)
intestine(s), bowel(s), gut(s); intestinal
enteron
bowels
ileo
guts
domestic
entero
bağırsak ağrısı
intestinal pain
bağırsak kurdu
intestine worm
bağırsak ödemi
intestinal edema
bağırsak bozukluğu
intestinal disorder
bağırsak hareketlerine ait
peristaltic
bağırsak ile ilgili
alvine
bağırsak iltihaplı tropik hastalık
sprue
bağırsak kurdu
(Tabiat Doğa) (hayvan) [syn.: bağırsak kurdu, şerit, tenya, aptesbozan] tapeworm
bağırsak kurdu
worm
bağırsak solucanı
ascarid
bağırsak tıkanması
ileus
bağırsak yangısı
enteritis
bağırsak yangısı
path. enteritis
bağırsak şeridi
cestoid
bağırsak şeridi
cestode
mide bağırsak iltihabı
(Tıp) gastroenteritis
mide bağırsak yolu
(Biyokimya) gastrointestinal tract
mide-bağırsak
(Tıp) gastro-intestinal
mide-bağırsak iltihabi
(Tıp) enterogastritis
mide-bağırsak kanal
(Tıp) gastrointestinal tract
mide-bağırsak kanaması
(Tıp) gastrointestinal bleeding
mide-bağırsak yangısı
(Tıp) gastroenteritis
mide-bağırsak yolu
(Denizbilim) gastrointestinal tract
bağırsaklar
intestines
ince bağırsak
Small intestine
kalın bağırsak kanseri
(Tıp, İlaç) Large bowel cancer
bağırsaklar
innards
bağırsaklar
tripes
bağırsaklar
entrails
bağırsaklar
abdominal viscera
bağırsaklar
guts
enine kalın bağırsak
(Anatomi) transversal large intestine
ince bağırsak iltihabı
enteritis
ince bağırsak iltihabına ait
enteric
kalın bağırsak
large intestine
kalın bağırsak ile ilgili
colonic
kıvrık bağırsak
anat . ileum
kıvrım bağırsak
anat . ileum
mide bağırsak
gastrointestinal
mide bağırsak iltihabı
enterogastritis
mide bağırsak yangısı
path. gastroenteritis
mide ve bağırsak iltihabı
(Tıp) gastroenteritides
mide ve bağırsak iltihabı
gastroenteritis
mide ve bağırsak itihabı
(Gıda) gastroenteritidis
mide-bağırsak emülsiyonu
(Tıp) gastroenteral emulsion
mide-bağırsak kanserleri
(Tıp) gastrointestinal cancers
mide-bağırsak sıvısı
(Tıp) gastroenteral liquid
mide-bağırsak çözeltisi
(Tıp) gastroenteral solution
Türkçe - Türkçe
Yiyeceklerin sindirimde kullanılan bir organ ve sindirim sisteminin mide ile boşaltım kısmına kadar olan boru biçimindeki kalın ve ince kısmı
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
rude
ema
mia
(Osmanlı Dönemi) HAVİYYE
bağırsak askısı
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
bağırsak iltihabı
Sindirim organında oluşan iltihaplı durum ve buna bağlı hastalık
bağırsak ingini
Çoğunlukla sürgün ve karın ağrısı ile beliren bağırsak iltihabı
bağırsak kazıntısı
Kalın bağırsak hastalıklarında çıkarılan sümüksü madde
bağırsak kurdu
Omurgalıların ve de özellikle insanların bağırsağında yaşayan asalak solucan
bağırsak solucanı
Ortalama 25 cm boyunda, insanların, özellikle çocukların bağırsaklarında asalak olarak yaşayan yuvarlak solucan, askarit
ince bağırsak
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
Bağırsaklar
(Osmanlı Dönemi) MASARÎN
kalın bağırsak
Sindirim borusunun ince bağırsaktan anüse kadar ortalama 1,5 m uzunluğundaki bölümü
kör bağırsak
Kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği yerde bulunan çıkıntı bölümü
kör bağırsak
Kalın bağırsağın ilk parçası
bağırsak