bölünen

listen to the pronunciation of bölünen
Türkçe - İngilizce
divided
dividend
bölünen bakteri
schizomycete
bölünen mantar
schizomycete
bölünen sayı
dividend
bölünen yapılar
schizophyte
böl
divide into
böl
{f} divided

Tom divided the pie into three equal parts. - Tom pastayı üç eşit parçaya böldü.

Mother divided the cake into eight pieces. - Anne pastayı sekiz parçaya böldü.

böl
hyphenate
böl
{f} forked
böl
divide

The road divides here into two. - Yol burada ikiye bölünür.

If you divide any number by zero, the result is undefined. - Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır.

böl
dividing
böl
divideinto
böl
divvy
böl
split

We'd like to split it. Could you bring it to us on two plates? - Onu bölmek istiyoruz.Bize onu iki tabakta getirir misin?

The inflation issue split the party. - Enflasyon sorunu partiyi böldü.

tekrar bölünen
dikastik
tekrar bölünen
dichastic
Türkçe - Türkçe
Bölme işlemine uğratılan sayı; eşit bölümlere ayrılması gereken miktar veya sayı
bölünen