bölü

listen to the pronunciation of bölü
Türkçe - İngilizce
segmented
divided

This book is divided into four parts. - Bu kitap dört bölüme ayrılmıştır.

All the world is divided into three types of people - finger-users, chopstick-users, and fork-users. - Bütün Dünya üç tip insana bölünmüştür-parmak-kullananlar, çubuk- kullananlar, ve çatal-kullananlar.

separated into sections
(Bilgisayar) divide

The road divides here into two. - Yol burada ikiye bölünür.

This book is divided into four parts. - Bu kitap dört bölüme ayrılmıştır.

(Matematik) over

The hardest part is over now. - En zor bölüm şimdi bitti.

You were supposed to read Chapter 14. That was your homework over the weekend. - Bölüm 14'ü okumanız gerekiyordu. O sizin hafta sonu boyunca ev ödevinizdi.

(Bilgisayar) intercept
(Bilgisayar) slash
rubric

Was there an assessment rubric? - Bir değerlendirme bölümü var mıydı?

ters bölü
(Bilgisayar) backslash
Türkçe - Türkçe
Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; "a/b" kesri "a bölü b" diye okunur
Bölme işlemini gösteren işaretin "/" okunuşu, taksim
Bölme işlemini gösteren işaretin "/" okunuşu, taksim; "a/b" anlatımı, "a bölü b" diye okunur
Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu
bölü