azaltıcı

listen to the pronunciation of azaltıcı
Türkçe - İngilizce
theat. dimmer
detractive
orifice
dimmer
(Kimya) reducing agent
extenuatory
disinhibitory
azal
fallen off
azal
{f} decreased

Sales have decreased these days. - Satışlar bugünlerde azaldı.

Production of rice has decreased. - Pirinç üretimi azaldı.

azal
diminish

The population of this country is gradually diminishing. - Bu ülkenin nüfusu giderek azalmaktadır.

The war diminished the wealth of the country. - Savaş ülkenin zenginliği azalttı.

azal
fall off
azal
{f} decreasing

Our sales are decreasing. - Satışlarımız azalıyor.

The country is aiming at decreasing its imports. - Ülke ithalatını azaltmayı hedefliyor.

azal
{f} decrease

This medicine will decrease your pain. - Bu ilaç ağrını azaltacak.

They should decrease the sugar in these muffins. - Bu kurabiyelerdeki şekeri azaltmalılar.

azal
tail off
azal
fell off

Sales fell off in the third quarter. - Üçüncü çeyrekte satışlar azaldı.

azal
{f} diminished

The war diminished the wealth of the country. - Savaş ülkenin zenginliği azalttı.

The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened. - Bir insanın haklarının tehdit edildiğinde, her insanın hakları azaltılır.

azal
{f} decaying
azal
mute
gürültü azaltıcı
noise limiter
kirlenme azaltıcı tedbir
(Çevre) contamination avoidance
parazit azaltıcı
noise limiter
talep azaltıcı
demand diminishing
ışık azaltıcı cihaz
dimmer
İngilizce - İngilizce

azaltıcı teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Azal
A place near the western extremity of the valley near Jerusalem
Türkçe - Türkçe

azaltıcı teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

AZAL
(Osmanlı Dönemi) (Ezel. C.) Ezeller. Başlangıcı olmayan zamanlar
azaltıcı