avengingly

listen to the pronunciation of avengingly
İngilizce - Türkçe
intikam besleyerek
revengefully
kinci bir şekilde
İngilizce - İngilizce
revengefully
avengingly