authenticated

listen to the pronunciation of authenticated
İngilizce - Türkçe
ispatla
(Bilgisayar) kimlik doğrulaması yapıldı
(Bilgisayar) kimlik denetimi yapıldı
authenticate
tasdik etmek

Önde gelen bir uzman resmi tasdik etmek için içeriye getirildi. - A leading specialist was brought in to authenticate the painting.

authenticate
(Bilgisayar) kimlik denetlemek
authenticate
kimlik doğrulama
authenticate
gerçekliğini/doğruluğunu kanıtlamak
authenticate
belgele
not authenticated, not established as genuine
Orijinal olarak kurulmadı doğrulanmış değil
authenticate
{f} belgelemek
authenticate
belgele,doğruluğunu ispatla
authenticate
{f} doğruluğunu kanıtlamak
authenticate
Kimlik Denetle
authenticate
Doğrula
authenticate
(Mukavele) doğru olduğunu ispat etmek, doğrulama, teyid etme
authenticate
doğrulamak
authenticate
{f} doğrulamak, tasdik etmek; gerçeklemek
authenticate
(Askeri) PAROLA SORMA: Bir yayın veya mesajın doğruluğunu anlamak üzere ses veya elektrikli araçlarla yapılan deneme. AUTHENTICATION (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI; AMERİKAN SAVUNMA KURULU): PAROLA (MUHABERE): Bir yayını, mesajı veya bunların ve bunların kaynağını doğrulamak suretiyle bir muhabere sistemini sahte ve taklit yayınlara karşı korumak üzere tasarlanmış bir güvenlik önlemi. AUTHENTICATION (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI; AMERİKAN SAVUNMA KURULU): PAROLA: Belirli kişileri tanımak ve bu kişilerin özel kategorilerdeki bilgileri alma yetkileri olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir yöntem. AUTHENTICATION (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI; AMERİKAN SAVUNMA KURULU): DOĞRULAMA: Bir dokümanın gerçek ve resmi olduğunu gösteren imza veya mühür
İngilizce - İngilizce
Past participle of authenticate
established as genuine
{s} verified, validated, confirmed
authenticated copy
verified edition, copy whose authenticity has been substantiated
authenticate
To prove authentic; to determine as real and true; as, to authenticate a portrait
authenticate
{v} to establish by proof
authenticate
It is the verification of an author or a web master
authenticate
The process of verifying the identity of a user, device, or other entity in a computer system, often as a prerequisite to allowing access to resources in a system
authenticate
To establish the identity of the origination or originator of a transaction or other data-processing request
authenticate
If you authenticate something, you state officially that it is genuine after examining it. He says he'll have no problem authenticating the stamp. to prove that something is true or real
authenticate
(See AUTHENTICATION)
authenticate
To verify the identity of an Internet user or computer or person For example, some merchants will use advanced security systems to authenticate your identity before they will accept your online order
authenticate
The act of establishing an item as genuine, valid, or authoritative
authenticate
The process of proving to the sending system that you are who you say you are and not someone else This may consist of providing a sending system user ID and password It could also be a swipe card, fingerprint scanner, or other identity proving system
authenticate
To establish the validity of a claimed identity
authenticate
To reliably determine whether someone is who they declare to be, or something is what it is declared to be
authenticate
(1) to verify the identity of a user, device, or other entity in a computer system, often as a prerequisite to allowing access to resources in a system (2) to verify the integrity of data that have been stored, transmitted, or otherwise exposed to possible unauthorized modification
authenticate
To positively verify the identity of a user, device, or other entity in a computer system, often as a prerequisite to allowing access to resources in a system
authenticate
establish the authenticity of something
authenticate
{f} confirm, verify; show to be authentic; prove that a document is authentic and not a forgery
authenticate
To validate the identity of requesting users to ensure they are who they claim to be
authenticate
To verify the sender or source of an email, whether sent by computer or a person
authenticate
In networking, to establish the validity of a user or an object (i e communications server)
authenticate
To establish the validity of a claimed user or object
authenticate
prove a document is not a forgery
authenticate
To render authentic; to give authority to, by the proof, attestation, or formalities required by law, or sufficient to entitle to credit
authenticated

  Heceleme

  au·then·ti·ca·ted

  Türkçe nasıl söylenir

  ôthentıkeytıd

  Telaffuz

  /ôˈᴛʜentəˌkātəd/ /ɔːˈθɛntəˌkeɪtəd/