attached as an attribute or circumstance

listen to the pronunciation of attached as an attribute or circumstance
İngilizce - Türkçe

attached as an attribute or circumstance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

adherent
{s} yapışık
adherent
{i} yandaş

Mormonlar çok eşliliği yasakladılar ama bazı yandaşları bunu hala uyguluyorlar. - The Mormons have outlawed polygamy, but some adherents still practice it.

adherent
yapışan
adherent
{s} yapışkan
adherent
bağlanan
adherent
(Ticaret) bağlı olan
adherent
(Havacılık) yapışmış
adherent
tutkal
adherent
{i} taraftar

Hristiyanlığın birçok taraftarı vardır. - Christianity has many adherents.

Mormonlar çok eşliliği yasa dışı ilan ettiler fakat bazı taraftarları onu hâlâ uyguluyor. - The Mormons have outlawed polygamy, but some adherents still practice it.

adherent
{s} bağlı
İngilizce - İngilizce
adherent
attached as an attribute or circumstance

  Heceleme

  at·tached as an at·tri·bute or cir·cum·stance

  Türkçe nasıl söylenir

  ıtäçt äz ın ıtrîbyut ır sırkımstäns

  Telaffuz

  /əˈtaʧt ˈaz ən əˈtrəˌbyo͞ot ər ˈsərkəmˌstans/ /əˈtæʧt ˈæz ən əˈtrɪˌbjuːt ɜr ˈsɜrkəmˌstæns/

  Günün kelimesi

  chaperon