at any rate, anyhow

listen to the pronunciation of at any rate, anyhow
İngilizce - Türkçe

at any rate, anyhow teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in any case
her hâlükârda

Her halükarda çok geç. - In any case, it's too late.

Her halükârda o senin ağabeyin. - In any case, he's your big brother.

in any case
her halukarda

Her halukârda endişelenmene gerek yok. - In any case, you don't need to worry.

Her halukarda, bu işi yarına kadar bitirmek zorundayım. - In any case, I must finish this work by tomorrow.

in any case
buna karşın
in any case
her ne koşulda
in any case
her türlü
in any case
illa
in any case
(Konuşma Dili) her surette
in any case
1. ne olursa olsun, her halükârda, her halde: İn any case you be there. Ne olursa olsun sen orada ol. 2. zaten: İn any case you couldn´t have seen her. Zaten onu göremezdin
in any case
zaten

Her durumda, ben zaten tamamen size affettim. - In any case, I've already entirely forgiven you.

in any event
ne olursa olsun

Ne olursa olsun elimden gelenin en iyisini yapacağım. - In any event, I will do my best.

in any case
(Fiili Deyim ) her halde , ne olursa olsun , mutlaka
in any case
herhalde
in any case
illâki
in any case
ne olursa olsun

Ne olursa olsun, makaleyi yazmayı bitirdim. - In any case, I've finished writing the article.

Ne olursa olsun, yarın trene yetişin. - In any case, catch the train tomorrow.

in any case
nasıl olursa olsun
in any event
1. ne olursa olsun, her halükârda, her halde: In any event I'll see you at Billur's dinner. Her halükârda Billur'un yemeğinde görüşürüz. 2
in any event
her halükârda

Her halükarda, yarın gideceğim. - I will leave tomorrow, in any event.

İngilizce - İngilizce
in any case
in any event
at any rate, anyhow