you, even you, you only, you alone

listen to the pronunciation of you, even you, you only, you alone
الإنجليزية - التركية

تعريف you, even you, you only, you alone في الإنجليزية التركية القاموس.

yourself
kendinin

Onu hiç kendinin yaptığını görebiliyor musun? - Can you ever see yourself doing that?

yourself
özünüz
yourself
özüne
yourself
kendine

Lütfen kendine iyi bak. - Please take good care of yourself.

Kendine gelirsen, hoş bir şey alırsın. - Behave yourself, and you'll get something nice.

yourself
özün
yourself
kendini

Kendinizi prezentabl yapın. - Make yourself presentable.

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my position.

yourself
kendin

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my position.

Onu kendin yapmalısın. - You must do it yourself.

yourself
özünü
yourself
pull yourself together kendine gel
yourself
be your self tabii olunuz
yourself
{i} kendiniz

O ağır bavulu kendiniz taşıyabilir misiniz? - Can you manage to carry that heavy suitcase by yourself?

Kendinizi prezentabl yapın. - Make yourself presentable.

yourself
{ç} your.selves (yûrselvz', yôrselvz') zam. kendin; kendiniz: Don't kill yourself! Kendini öldürme! Do it yourself! Onu kendin yap! Pull
الإنجليزية - الإنجليزية
{p} yourself
you, even you, you only, you alone
المفضلات