yorucu

listen to the pronunciation of yorucu
التركية - الإنجليزية
tiring

This day was exceptionally tiring. - Bu gün son derece yorucuydu.

This is tiring. I don't want to kill myself for others! - Bu yorucu. Başkaları için kendimi öldürmek istemiyorum!

tiresome

I told you that this would become tiresome. - Bunun yorucu olacağını sana söyledim.

At first the job looked good to Tom, but later it became tiresome. - Önceleri iş, Tom'a iyi göründü fakat daha sonra iş yorucu oldu.

weary
exhaustive
exhausting

It was both energizing and exhausting. - O hem enerji verici hem de yorucu.

Jim has had an exhausting week. - Jim yorucu bir hafta geçirdi.

wearing
wearying
punishing
weariful
killing
exacting
suspiciousness
lucubrate
prolix
back-breaking
back breaking
painful

That looks really painful. - O gerçekten yorucu görünüyor.

tiresome, tiring, weary, wearing, wearisome, strenuous, backbreaking, laborious
fatiguing
grueling

The team's schedule is grueling. - Takımın programı yorucu.

labouring [Brit.]
tiring, tiresome, wearying, wearisome, fatiguing
with an effort
gruelling
laboring
trying
laborious
languorous
toilsome
drudging
laboured [Brit.]
labored
toilful
strenuous

Don't do anything strenuous tonight. - Bu gece yorucu bir şey yapma.

Neither of them cares for strenuous sports. - Onlardan hiçbiri yorucu sporlardan hoşlanmıyor.

irksome
arduous
wearisome
backbreaking
heavy

This work is too heavy and exhausting for a single woman. I will activate my robot! - Bu iş çok ağır ve tek bir kadın için yorucu. Robotumu etkinleştireceğim.

{s} laboured
tedious
{s} labouring
yorucu bir biçimde
tiresomely
yorucu, üzücü, can sıkıcı
exhausting, upsetting, frustrating
yorucu bir biçimde
strenuously
yorucu bir halde
fatiguingly
yorucu bir şekilde
wearisomely
yorucu bir şekilde
tiringly
yorucu
grind
yorucu
grinding work
yorucu olmak
be back breaking
yorucu yürüyüş
trudge
yorucu yürüyüş
slog
yorucu şey
grueling
yorucu şey
gruelling
التركية - التركية
Yorgunluğa yol açan
Yorgunluğa yol açan: "Yalnızken kendini dinleyiş kadar yorucu ne vardır?"- R. H. Karay
yorucu
المفضلات