unproductive

listen to the pronunciation of unproductive
الإنجليزية - التركية
verimsiz

Bu Alman çevirmenler çok verimsizler, Tatoeba üretimi Asya'ya kaydırmalı. - These German translators are so unproductive, Tatoeba should delocalise production to Asia!

Bu tamamen verimsizdir. - This is entirely unproductive.

kısır
{s} atıl
(Dilbilim) işlek olmayan
{s} kâr etmeyen
{s} bereketsiz
randımansız
unproductive capital
atıl sermaye
unproductive capital
ölü sermaye
unproductive coppice
bozuk baltalık
unproductive high forest
bozuk koru ormanı
unproductive capital
(Ticaret) üretici olmayan sermaye
unproductive industry
(Ticaret) verimsiz endüstri
unproductive period
duraklama devri
unproductive system
(Dilbilim) kısır düzen
unproductive wages
(Ticaret) yardımcı işçilik
unproductive wages
(Ticaret) endirekt işçilik
dead
kör
dead
uyuşuk

Uyuşukluk ya da tembellik yedi ölümcül günahtan biridir. - Sloth or laziness is one of the seven deadly sins.

dead
hareketsiz/ölü vakit
dead
direk olarak
dead
doğrudan doğruya
dead
bozuk
dead
{f} aniden

Aniden, ölen annemi düşündüm. - I suddenly thought of my dead mother.

dead
tamamen

Tom fikre tamamen karşıydı. - Tom was dead set against the idea.

Parti tamamen sıkıcıydı. - The party was perfectly deadly.

dead
çok yorgun

Tom eve çok yorgun geldi. - Tom came home dead tired.

dead
geçersiz
become unproductive
verimsizleşmek
dead
{s} ölü (renk)
dead
{s} çıkmaz

Bu bir tür çıkmazdır. - It's kind of a dead end.

Bu çıkmazdan kurtulmaya çalışmalıyız. - We must try to break the deadlock.

dead
dead as a doornail öImüş
dead
{s} cansız, hareketsiz; sönük
dead
{s} tam

Parti tamamen sıkıcıydı. - The party was perfectly deadly.

Tom fikre tamamen karşıydı. - Tom was dead set against the idea.

dead
{s} unutulmuş
dead
ölüdead beat çok
dead
öImüş
dead
{s} dermansız
dead
{s} sönmüş
الإنجليزية - الإنجليزية
Not productive; useless; fruitless

Juggling is an amusing pastime, but generally unproductive.

not producing desired results; "the talks between labor and management were unproductive"
Something that is unproductive does not produce any good results. Research workers are well aware that much of their time and effort is unproductive. increasingly unproductive land. productive. not achieving very much
not producing or capable of producing; "elimination of high-cost or unproductive industries"
{s} not productive; unfruitful, not prolific; unavailing
not producing or capable of producing; "elimination of high-cost or unproductive industries
dead

dead time; dead fields; also in compounds.

unproductively
In an unproductive manner
unproductively
in an unproductive manner, unfruitfully, not in a prolific manner; to no avail
unproductive
المفضلات