to tell whats going to happen in the future

listen to the pronunciation of to tell whats going to happen in the future
الإنجليزية - التركية

تعريف to tell whats going to happen in the future في الإنجليزية التركية القاموس.

foretell
{f} kehanette bulunmak
foretell
önceden bilmek
foretell
geleceği haber vermek
foretell
önceden haber ver

Baykuşlar ölümü önceden haber verebilirler. - The owls foretell the death.

foretell
kestirimde bulunmak
foretell
{f} önceden haber vermek
foretell
{f} mek
foretell
{f} (fore.told) önceden haber vermek; kehanette bulunmak
foretell
önceden söyle
foretell
{f} gaipten haber vermek
الإنجليزية - الإنجليزية
foretell
to tell whats going to happen in the future

  الواصلة

  to tell whats Go·ing to hap·pen in the fu·ture

  التركية النطق

  tı tel hwıts gōîn tı häpın în dhi fyuçır

  النطق

  /tə ˈtel hwəts ˈgōən tə ˈhapən ən ᴛʜē ˈfyo͞oʧər/ /tə ˈtɛl hwəts ˈɡoʊɪn tə ˈhæpən ɪn ðiː ˈfjuːʧɜr/

  كلمة اليوم

  identic
المفضلات