to keep private

listen to the pronunciation of to keep private
الإنجليزية - التركية

تعريف to keep private في الإنجليزية التركية القاموس.

secret
sır

Onu sır olarak saklamak için ona söz verdim. - I promised him to keep it secret.

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

secret
{s} gizli

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
saklı

Birbirimizden saklımız yok. - We have no secrets from each other.

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

secret
gizemli

Sen çok gizemli görünüyorsun. - You seem to be very secretive.

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

secret
gizem

Gizem bir sır olarak kalacak. - The secret will remain a secret.

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

secret
yaşırın
secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
to private
Özel için
keep private
gizli tutmak
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
in on the sec
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
muamma
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
anlaşılmaz şey
secret
{i} giz

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

الإنجليزية - الإنجليزية
{v} secret
to keep private

  الواصلة

  to keep pri·vate

  التركية النطق

  tı kip prayvıt

  النطق

  /tə ˈkēp ˈprīvət/ /tə ˈkiːp ˈpraɪvət/

  كلمة اليوم

  testy
المفضلات