to fall abundantly and continuously

listen to the pronunciation of to fall abundantly and continuously
الإنجليزية - التركية
sapır sapır dökülmek
to fall abundantly and continuously

  الواصلة

  to Fall a·bun·dant·ly and con·ti·nu·ous·ly

  التركية النطق

  tı fôl ıbʌndıntli ınd kıntînyuısli

  النطق

  /tə ˈfôl əˈbəndəntlē ənd kənˈtənyo͞oəslē/ /tə ˈfɔːl əˈbʌndəntliː ənd kənˈtɪnjuːəsliː/

  كلمة اليوم

  duopoly
المفضلات