to cause to become frightened

listen to the pronunciation of to cause to become frightened
الإنجليزية - التركية

تعريف to cause to become frightened في الإنجليزية التركية القاموس.

intimidate
{f} gözünü korkutmak
intimidate
{f} gözünü korkutmak, sindirmek, yıldırmak; gözdağı vermek
intimidate
göz dağı vermek
intimidate
(Askeri) şiddetle ikaz etmek
intimidate
gözdağı vermek
intimidate
(kimise) korkutmak
intimidate
korkut

Tom'un gözünü korkutmasına izin verme. - Don't let Tom intimidate you.

Tom biri ya da bir şey tarafından asla korkutulmadı. - Tom has never been intimidated by anyone or anything.

intimidate
gözünü korkut,korkut
intimidate
{f} korkutmak
الإنجليزية - الإنجليزية
intimidate
to cause to become frightened

  الواصلة

  to cause to be·come fright·ened

  التركية النطق

  tı kôz tı bîkʌm fraytınd

  النطق

  /tə ˈkôz tə bəˈkəm ˈfrītənd/ /tə ˈkɔːz tə bɪˈkʌm ˈfraɪtənd/

  كلمة اليوم

  feuilleton
المفضلات