the trait of spending extravagantly

listen to the pronunciation of the trait of spending extravagantly
الإنجليزية - التركية

تعريف the trait of spending extravagantly في الإنجليزية التركية القاموس.

extravagance
savurganlık

Böyle bir savurganlık beni aşar. - Such extravagance is beyond my reach.

extravagance
{i} taşkınlık
prodigality
{i} savurganlık
extravagance
aşırılık
extravagance
ölçüsüzlük
extravagance
mantıksızlık
prodigality
israf
extravagance
{i} saçmalık
extravagance
{i} israf
extravagance
aşırılık/israf
extravagance
{i} delilik
extravagance
{i} boşa harcama
extravagance
{i} aşırılık, fazlalık; abartı
prodigality
eli açıklık
الإنجليزية - الإنجليزية
profligacy
extravagance
prodigality
the trait of spending extravagantly

  الواصلة

  the trait of spend·ing ex·tra·va·gant·ly

  التركية النطق

  dhi treyt ıv spendîng eksträvıgıntli

  النطق

  /ᴛʜē ˈtrāt əv ˈspendəɴɢ ˌekˈstravəgəntlē/ /ðiː ˈtreɪt əv ˈspɛndɪŋ ˌɛkˈstrævəɡəntliː/

  كلمة اليوم

  heterodox
المفضلات