the quality of lacking any predictable order or plan

listen to the pronunciation of the quality of lacking any predictable order or plan
الإنجليزية - التركية

تعريف the quality of lacking any predictable order or plan في الإنجليزية التركية القاموس.

noise
gürültü

Gürültüden dolayı uyuyamıyoruz. - We can't sleep because of the noise.

Bebek uyuyor. Gürültü yapmayın. - The baby is asleep. Don't make a noise.

noise
ses

Çorbanızı içerken ses çıkartmayınız. - Don't make noises when you eat soup.

Onlar arkalarında bir ses duydular. - They heard a noise behind them.

noise
{f} ses çıkarmak
noise
{f} gürültü etmek
noise
sessiz

Çocuklara sessiz kalmalarını emrettim, ama onlar gürültü yapmaya devam ettiler. - I ordered the children to stay quiet, but they kept on making noise.

Benim için sürpriz oldu, kapı sessizce açıldı. - Much to my surprise, the door opened noiselessly.

noise
gürültüsüz
noise
kısa devre
haphazardness
tesadüf
noise
patırtı
noise
{f} about/around/abroad etrafa yaymak, ilan etmek
noise
(Askeri) PARAZİT: Bir almaçta, karışımından ayrı olarak, alıcı tarafından arzu edilmeyen karışıklık. Parazit, sesli muhabere cihazlarında sesle kendini belli eder; radar cinsinden cihazlarda gözle görünür. Gözle görünene (snow) da denir
noise
(isim) gürültü, ses, patırtı, velvele, parazit
noise
{i} ses, gürültü, patırtı, şamata
noise
(Tıp) Ses, seda, ses veren isimden kulağa gelen titreşim
randomness
(Sosyoloji, Toplumbilim) başıboşluk
randomness
(Sosyoloji, Toplumbilim) rastlantısallık
الإنجليزية - الإنجليزية
stochasticity
randomness
noise
haphazardness
the quality of lacking any predictable order or plan

  الواصلة

  the qua·li·ty of lack·ing a·ny pre·dict·a·ble or·der or plan

  التركية النطق

  dhi kwälıti ıv läkîng eni pridîktıbıl ôrdır ır plän

  النطق

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈlakəɴɢ ˈenē prēˈdəktəbəl ˈôrdər ər ˈplan/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈlækɪŋ ˈɛniː priːˈdɪktəbəl ˈɔːrdɜr ɜr ˈplæn/

  كلمة اليوم

  duopoly
المفضلات