the joining together of two companies to form one entity

listen to the pronunciation of the joining together of two companies to form one entity
الإنجليزية - التركية

تعريف the joining together of two companies to form one entity في الإنجليزية التركية القاموس.

merger
(Ticaret) kaynaşma
merger
kaybolma
merger
(Ticaret) şirketlerin birleşmesi
merger
katılma
merger
yutma
merger
birleştirme
merger
(Ticaret) şirket birleşmesi
merger
birleşme

Birleşme her şeyi bozduğundan beri ofis altüst oldu. - The office has been topsy-turvy since the merger upset everything.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

merger
bir firma ya da şirketin bir diğeriyle birleşmesi
merger
İki veya daha çok şirketin birleşmesi
merger
Şirket evliliği
merger
(isim) birleşme
merger
bir mülk veya bir şirketin başkasıyle birleşmesi
الإنجليزية - الإنجليزية
merger
the joining together of two companies to form one entity

  الواصلة

  the joining to·geth·er of two companies to form one en·ti·ty

  التركية النطق

  dhi coynîng tıgedhır ıv tu kʌmpıniz tı fôrm hwʌn entıti

  النطق

  /ᴛʜē ˈʤoinəɴɢ təˈgeᴛʜər əv ˈto͞o ˈkəmpənēz tə ˈfôrm ˈhwən ˈentətē/ /ðiː ˈʤɔɪnɪŋ təˈɡɛðɜr əv ˈtuː ˈkʌmpəniːz tə ˈfɔːrm ˈhwʌn ˈɛntətiː/

  كلمة اليوم

  nuptial
المفضلات