the joining together of two companies to form one entity

listen to the pronunciation of the joining together of two companies to form one entity
İngilizce - Türkçe

the joining together of two companies to form one entity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

merger
(Ticaret) kaynaşma
merger
kaybolma
merger
(Ticaret) şirketlerin birleşmesi
merger
katılma
merger
yutma
merger
birleştirme
merger
(Ticaret) şirket birleşmesi
merger
birleşme

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

Birleşme her şeyi bozduğundan beri ofis altüst oldu. - The office has been topsy-turvy since the merger upset everything.

merger
bir firma ya da şirketin bir diğeriyle birleşmesi
merger
İki veya daha çok şirketin birleşmesi
merger
Şirket evliliği
merger
(isim) birleşme
merger
bir mülk veya bir şirketin başkasıyle birleşmesi
İngilizce - İngilizce
merger
the joining together of two companies to form one entity

  Heceleme

  the joining to·geth·er of two companies to form one en·ti·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi coynîng tıgedhır ıv tu kʌmpıniz tı fôrm hwʌn entıti

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈʤoinəɴɢ təˈgeᴛʜər əv ˈto͞o ˈkəmpənēz tə ˈfôrm ˈhwən ˈentətē/ /ðiː ˈʤɔɪnɪŋ təˈɡɛðɜr əv ˈtuː ˈkʌmpəniːz tə ˈfɔːrm ˈhwʌn ˈɛntətiː/

  Günün kelimesi

  macroscian