the form and structure of an organism

listen to the pronunciation of the form and structure of an organism
الإنجليزية - التركية

تعريف the form and structure of an organism في الإنجليزية التركية القاموس.

morphology
(Dilbilim) biçim bilgisi
morphology
şekilbilgisi
morphology
biçimbilgisi
morphology
(Dilbilim) yapı bilgisi
morphology
yapıbilim
morphology
(Kimya) biçim bilim
morphology
(İnşaat) biçim
morphology
biçimbilim
morphology
morfoloji
morphology
i., biyol., dilb. biçimbilim, yapıbilim, morfoloji
morphology
{i} şekilbilim
morphology
(Tıp) Canlılarda dışşekillerden bahseden bilgi, organ oluşumundan bahseden ilim, morfoloji
الإنجليزية - الإنجليزية
morphology
the form and structure of an organism

  الواصلة

  the form and struc·ture of an or·ga·ni·sm

  التركية النطق

  dhi fôrm ınd strʌkçır ıv ın ôrgınîzım

  النطق

  /ᴛʜē ˈfôrm ənd ˈstrəkʧər əv ən ˈôrgəˌnəzəm/ /ðiː ˈfɔːrm ənd ˈstrʌkʧɜr əv ən ˈɔːrɡəˌnɪzəm/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات