tari̇kat

listen to the pronunciation of tari̇kat
التركية - الإنجليزية

تعريف tari̇kat في التركية الإنجليزية القاموس.

tarikat
cult

Everyone in this cult wears orange clothes, just like in jail. - Bu tarikattaki herkes, hapishanedekiler gibi turuncu giysiler giyer.

Someone told me that Tom had joined a cult. - Birisi bana Tom'un bir tarikata katıldığını söyledi.

tarikat
sect

Many sects have initiation rituals for new members. - Birçok tarikatın yeni üyeler için başlangıç ​​ayinleri vardır.

tarikat
religious order

Tom belonged to a religious order. - Tom bir tarikata üyeydi.

tarikat
dervish order
tarikat
religion

What's the difference between a religion and a cult? - Bir dinle bir tarikat arasındaki fark nedir?

It's not a genuine religion. It's a cult. - Bu gerçek bir din değil. Bu bir tarikat.

tarikat
order

Tom belonged to a religious order. - Tom bir tarikata üyeydi.

tarikat
tariqa, tariqat, Sufi path
tarikat
dervish order, religious order, sect, denomination
tarikat
tariqa, tarekat, dervish order, dervish fraternity
tarikat
denomination

Our denomination practices exclusive psalmody in worship. - Tarikatımız ibadetlerinde sadece Zebur'daki ilahileri okumaktadır.

tarikat üyesi
brother
tarikat ileri geleni
prior
tarikat kuralı
observance
tarikat lideri
general
tarikat üyeleri
brethren
tarikat üyesi
sect member
tarikat şefi
commander
Tarikat
(Din) Tariqah
evliyayı peygamberlerden üstün tutan tarikat
keep it on the cult of saints, prophets
tarikat
tariqa
tarikatlar
brotherhoods
manastırda yaşayan tarikat üyesi
cenobite
tarikat
observance
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Yol, manevî yol
(Osmanlı Dönemi) Usûl, tarz. Hal ü şan. Bak: Müteşeyyih, Seyr-i âfâkî, Tasavvuf
tarikat
Tasavvufa dayanan, Tanrı'ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
tarikat
(Osmanlı Dönemi) yol, mânevi yol; kalbi dünyanın fani işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlamak
Tarikat
(Osmanlı Dönemi) MEDREC
Tarikat
(Osmanlı Dönemi) SÜRCUCE
Tarikat
(Osmanlı Dönemi) VEŞİA
Tarikat
(Osmanlı Dönemi) KIDDE
tari̇kat
المفضلات