something of value given by one person to another to bind a contract

listen to the pronunciation of something of value given by one person to another to bind a contract
الإنجليزية - التركية

تعريف something of value given by one person to another to bind a contract في الإنجليزية التركية القاموس.

earnest
{s} ağırbaşlı
earnest
{s} ciddi

Japonya'da yedi yılı boyunca, ciddi olarak Japonca çalıştı. - During his seven years in Japan, he studied Japanese in earnest.

Onun diğer talibinin olduğunu öğrendiğinde, ciddi olarak ona kur yapmaya başladı. - He began courting her in earnest when he found out that she had another suitor.

earnest
{s} samimi

O çok samimi bir kişi. - He is a very earnest person.

En samimi talebime rağmen, benimle konuşmayı reddettiler. - They refused to talk to me in spite of my earnest request.

earnest
kaparo
earnest
pey akçesi
earnest
samimiyetle
earnest
azimli
earnest
kararlı
earnest
ciddiyet

Ciddiyetle yüzüğünü aradı. - She looked for her ring earnestly.

earnest
{s} gerçek
earnest
{s} hevesli
earnest
{s} çalışkan

O çalışkan bir öğrenci. - She is an earnest student.

earnest
{s} içten
earnest
işaret/avans/ciddiyet
الإنجليزية - الإنجليزية
earnest
something of value given by one person to another to bind a contract

  الواصلة

  some·thing of val·ue giv·en by one per·son to an·oth·er to bind a con·tract

  التركية النطق

  sʌmthîng ıv välyu gîvın bay hwʌn pırsın tı ınʌdhır tı baynd ı kınträkt

  النطق

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ əv ˈvalyo͞o ˈgəvən ˈbī ˈhwən ˈpərsən tə əˈnəᴛʜər tə ˈbīnd ə kənˈtrakt/ /ˈsʌmθɪŋ əv ˈvæljuː ˈɡɪvən ˈbaɪ ˈhwʌn ˈpɜrsən tə əˈnʌðɜr tə ˈbaɪnd ə kənˈtrækt/

  كلمة اليوم

  arcadia
المفضلات