someone who forces another to have sexual intercourse

listen to the pronunciation of someone who forces another to have sexual intercourse
الإنجليزية - التركية

تعريف someone who forces another to have sexual intercourse في الإنجليزية التركية القاموس.

rapist
{i} tecâvüzcü

Şüpheli tecavüzcü gözaltına alındı. - The suspected rapist was taken into custody.

Tecavüzcü, yargılanması sırasında hiçbir pişmanlık işareti göstermedi. - The rapist showed no signs of remorse during his trial.

rapist
ırz düşmanı
rapist
ırza tecavüzden suçlu kimse
rapist
{i} tecavüz eden adam
الإنجليزية - الإنجليزية
raper
rapist
someone who forces another to have sexual intercourse

  الواصلة

  some·one who Forc·es an·oth·er to have sex·u·al in·ter·course

  التركية النطق

  sʌmwʌn hu fôrsîz ınʌdhır tı häv sekşuıl întırkôrs

  النطق

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o ˈfôrsəz əˈnəᴛʜər tə ˈhav ˈseksʜo͞oəl ˈəntərˌkôrs/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ˈfɔːrsɪz əˈnʌðɜr tə ˈhæv ˈsɛkʃuːəl ˈɪntɜrˌkɔːrs/

  كلمة اليوم

  subserve
المفضلات