small in size

listen to the pronunciation of small in size
الإنجليزية - التركية

تعريف small in size في الإنجليزية التركية القاموس.

little
{s} ufak

Sana ufak bir hediyem var. - I have a little present for you.

O yumuşak kilden ufak bir heykel yaptı. - He made a little statue out of soft clay.

little
küçük

O suda küçük bir bot ile denize açılıyor. - He is sailing a little boat on the water.

Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor. - My little brother is watching television.

little
{s} az
little
azıcık

Sahip olduğu azıcık parasını kaybetti. - She lost what little money she had.

Kanepede azıcık kestir. - Take a little nap on the couch.

little
{s} az: There's little time left. Az zaman kaldı
small size
(Tekstil) küçük beden
little
değersiz
little
be.az miktarda
little
genç

Bu genç adam ülkesi hakkında çok az şey biliyor. - This young man knows little about his country.

Tom benden biraz daha genç. - Tom is just a little younger than I am.

little
önemsiz

Karıncaların yaşamını önemsiz sayma. - Don't think little of the ants' lives.

little
hemen hiç gibi
little
{i} az zaman

Konuşmaya hazırlanmak için çok az zamanım vardı. - I had little time to prepare the speech.

Bir sonraki trenden önce az zamanımız var. - We have a little time before the next train.

little
(sıfat) küçük, ufak, az, dar görüşlü, bayağı, adi
little
hemen hemen hiç

Anne oğullarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the sons.

Anne kızlarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the daughters.

little
(isim) az miktar, ufak şey, az zaman
little
ehemmiyetsiz
little
az miktar
little
{s} dar görüşlü

Ne yazık ki o bu değişiklikleri kabul etmek için biraz fazla dar görüşlüdür. - Unfortunately he's a little too narrow-minded to accept these changes.

little
{s} cici
little
Little Dipper Küçükayı takımyıldız
small size
küçük boy
الإنجليزية - الإنجليزية
little

This is a little table.

small in size
المفضلات