sliding

listen to the pronunciation of sliding
الإنجليزية - التركية
sürgülü

Duvarların kulakları var, sürgülü kağıt kapıların gözleri var. - Walls have ears, sliding paper doors have eyes

Tom sürgülü kapıyı açtı. - Tom opened the sliding door.

(Askeri) heyelan
sürmeli
kayıcı
{f} kay

Çocuklar buz üzerinde kayıyorlardı. - The children were sliding on the ice.

Çocukken merdivenden kaymak hoşuma giderdi. - When I was a child, I used to like sliding down the staircase banister.

kayan
kayarak
Kaygan

Test point on the sliding surface.

kayma

Çocukken merdivenden kaymak hoşuma giderdi. - When I was a child, I used to like sliding down the staircase banister.

kayış
{s} kızaklı
(Nükleer Bilimler) kaydırma
{s} değişken
{s} hareketli
cimrilik
slide
slayt

Her kapının sal olarak kullanılabilecek çıkarılabilir bir slaytı vardır. - Each door has a detachable slide that can be used as a raft.

slide
sürgü

Sürgülü hesap cetvelinin ne olduğunu bilmek için çok gençsin. - You're too young to know what a slide rule is.

slide
kaydırak
sliding shelf
Sürgülü raf
sliding contact
(Bilgisayar) kayar kontak
sliding contacts
kayar değeçler
sliding door
(Otomotiv) sürmeli kapı
sliding fit
(Mekanik) kayar alıştırma
sliding fit
(Mekanik) kayar geçme
sliding form
(İnşaat) kayar kalıp
sliding gear
kayıcı dişli
sliding keel
(Askeri) kontra omurga
sliding scale
(Ticaret) barem
sliding window
sürgülü pencere
sliding door
sürme kapı
sliding door
yana kayarak açılan kapı
sliding friction
kayma sürtünmesi
sliding scale
değişken ölçek
sliding scale
yürüyen skala
sliding seat
sürgülü koltuk
sliding surface
kayma yüzeyi
sliding time
değişken zaman
sliding window
sürme pencere
sliding bearing
kayici yatak
sliding clutch
kaygan kavrama
sliding contact
sürgülü kontak, kayici kontak
sliding coupling
(Mühendislik) Kayar kaplin

The sliding coupling connects the refiner to the main motor. A sliding coupling used to allow for thermal expansion of the drive shaft.

sliding doors
sürme kapı
sliding panel
Sürme panel (kapı)
sliding resistance
kayma direnci
sliding sleeve
kayar gömlek
sliding tackle
(Spor) (Futbol) kayarak müdahale
sliding trend
borsa fiyatlarındaki ciddi düşüş
Sliding block
(Tekstil) Kulis taşı
Sliding gauge
(Tekstil) Ölçü sürgüsü
sliding bar
sürgü
sliding block
kayıcı blok
sliding bridge
(İnşaat) sürme köprü
sliding caliper
sürmeli kompas
sliding capsule
(Otomotiv) kayan muhafaza
sliding contacts
kayar de¤ecler
sliding damper
kayar sürgü
sliding depth gauge
sürgülü derinlik masdarı
sliding door
sürgülü kapı

Tom John ve Mary'nin içeri girmesi için sürgülü kapıyı açtı. - Tom opened the sliding door to let John and Mary in.

Tom sürgülü kapıyı açtı. - Tom opened the sliding door.

sliding door
(Mukavele) kayar kapı, sürme kapı
sliding expansion joint
kayar tip kompanzatör
sliding expansion joint
kayar tip genleşme parçası
sliding factor
kayma çarpanı
sliding factor
kayma faktörü
sliding factor
kayma katsayısı
sliding feet
kayıcı ayaklar
sliding fracture
kayma ile kırılma
sliding fracture
kayma kırılması
sliding gate
(Askeri) sürgülü kayar kapı
sliding gate
kayar kapak
sliding gear shaft
(Otomotiv) kayıcı dişli mili
sliding housing needle valve
kayar gövdeli iğne vana
sliding joint
(Otomotiv) kayar mafsal
sliding joint
(Otomotiv) kayar bağlantı
sliding load rack
kayan yük askısı
sliding mass
kayan kütle
sliding mass
kayan yığın
sliding mass
kayma kütlesi
sliding mass
kayma yığını
sliding member
kayıcı eleman
sliding mode control
kayan kipli denetim
sliding motion
kayma devinimi
sliding motion
kayma hareketi
sliding movement
kayma hareketi
sliding movement
kayma devinimi
sliding of soil along a
bir düzlem boyunca kayma
sliding partition
sürme duvar
sliding recoil
(Askeri) müteharrik geri tepme
sliding recoil
(Askeri) hareketli geri tepme
sliding recoil
(Askeri) MÜTEHARRİK GERİ TEPME: Bak. "rolling recoil"
sliding ring
hareketli dişli çark
sliding roof aperture
(Otomotiv) açılır tavan boşluğu
sliding roof motor
(Otomotiv) açılır tavan motoru
sliding roof panel
(Otomotiv) açılır tavan paneli
sliding roof relay
(Otomotiv) açılır tavan rölesi
sliding roof switch
(Otomotiv) açılır tavan düğmesi
sliding roof weatherstrip
(Otomotiv) açılır tavan fitili
sliding scale
fiyata göre resim uygulanan tarife
sliding scale commission
(Ticaret) değişken oranlı komisyon
sliding scale of salaries
(Ticaret) eşel mobil
sliding scale of wages
(Ticaret) eşel mobil
sliding scale system
eşelmobil sistemi
sliding scale system
(Ticaret) eşel mobil sistemi
sliding scale tariff
(Ticaret) değişebilir ücret tarifesi
sliding seat
kızaklı oturak
sliding shutter
disket surgusu
sliding sleeve
kayar manşon
sliding sleeve
sürgülü kumanda dişlisi
sliding sluice
sürgülü dipsavak
sliding sluices
dipsavaklar
sliding stage
(Tiyatro) kayar sahne
sliding strip
(Askeri) SÜRGÜLÜ ŞERİT: Kriptografide; karton veya benzeri malzemeden yapılmış olup üzerinde sıra numarası gibi yazı taşıyan ve benzeri başka şeritlerin yanına muhtelif şekillerde konulabilen bir şerit
sliding strip
kayar şerit
sliding strip
(Askeri) sürgülü şerit
sliding strip device
(Askeri) sürgülü şerit tertibatı
sliding strip device
(Askeri) SÜRGÜLÜ ŞERİT TERTİBATI: Şeritlerin sokulabileceği veya sürülebileceği bir sıra kanalları ihtiva eden madeni plastik veya tahta bir altlıktan ibaret kripto aleti
sliding support
kayar mesnet
sliding support
kayıcı mesnet
sliding support
kaymalı sapport
sliding surface
(Otomotiv) kayar yüzey
sliding surfaces
kayan yüzeyler
sliding table
çizim masası
sliding table
resim masası
sliding tariff
(Ticaret) değişik tarife
sliding tectonic
kayma tektoniği
sliding tendency
kayma temayülü
sliding text
(Bilgisayar) akan yazı
sliding theory
kayma teorisi
sliding trays
(Bilgisayar) kayan raylar
sliding vane compressor
kayar kanatlı kompresör
sliding wear
(İnşaat) kaymalı aşınma
sliding wedge
kayma kaması
sliding zone
kayma zonu
sliding zone
kayma bölgesi
slide
{f} kaymak
slide
{i} kaydırak (çocuklar için oyun aracı)
slid
f., bak. slide 1
slide
kaydırmak

Kızakla taşımak çok kolaydır. Yapman gereken tek şey sıkı oturmak ve onu kaydırmaktır. - Sledding is very easy. All you have to do is sit down tight and let it slide.

slide
kayma
earth sliding
heyelan
slid
kay

Tom saksıyı sola doğru hareket ettirdi ve gizli kapıyı kaydırarak açtı. - Tom moved the flower pot to the left and the secret door slid open.

Karlı bir yolda direksiyonu o şekilde çevirirsen, kayarsın. - If you whip the steering wheel around like that on a snowy road, the car is going to go into a slide.

slid
kaymak

Çocukken merdivenden kaymak hoşuma giderdi. - When I was a child, I used to like sliding down the staircase banister.

slide
diapozitif
slide
(Avcılık) kapak takımı
slide
(Bilgisayar) slayda
slide
saydam resim
slide
parça
slide
(Bilgisayar) geçişli
slide
(Bilgisayar) saydam fotoğ
slide
savuşmak
slide
sürgülü

Sürgülü hesap cetvelinin ne olduğunu bilmek için çok gençsin. - You're too young to know what a slide rule is.

slide
kızak yapmak
slide
kayıcı
slide
sessizce gitmek
tendency toward sliding
kayma eğilimi
tendency toward sliding
kaymaya karşı meyil
slide
saç tokası
slide
kayılan yer
slide
heyelan
slide
lam
slide
{i} toprak kayması
forward travel of a flat ski
ileri düz bir kayak seyahat
slide
(Mühendislik) kızak

Kızakla taşımak çok kolaydır. Yapman gereken tek şey sıkı oturmak ve onu kaydırmaktır. - Sledding is very easy. All you have to do is sit down tight and let it slide.

slide
{f} kay

Alice uzun yoldan kaydı. - Alice slid down the long slide.

Bizim parkta çocukların oynaması için güzel bir kaydırağımız var. - In our park, we have a nice slide for children to play on.

slide
kıl
angle of sliding
kayma açışı
assumed sliding plane
(Çevre) varsayılan kayma düzlemi
broken sliding surface
kırıklı kayma sathı
danger of sliding
kayma tehlikesi
danger of sliding
kayma çekincesi
direction of sliding
kayma doğrultusu
gravitational sliding
gravitasyonal yer-kayması
gravity sliding
gravite kayması
gravity sliding
yerçekimi kayması
passive surface of sliding
pasif kayma yüzeyi
probable sliding distance
(Askeri) olası kayma mesafesi
slid
kaydır/kay
slide
projeksiyon makinalannda kullanılan resimli cam
slide
diyapozitif
slide
{i} kızak yolu
slide
{i} lâm
slide
{i} mikros- kopta
slide
{f} akıp gitmek
slide
{i} patensiz kayma
slide
{i} kayak yeri
slide
{f} (slid)
slide
{i} toka
slide
{i} agraf
slide
{f} sessizce gitmek/geçmek
slide
üstünden kayılarak gidilen yer
slide
kaybolup gitmek
slide
dia
slide
kötü yola düşmek
slide
sıvışmak
slide
kayış
slide
herhangi bir aletin kayıcı kısmı
slide
{i} kayma, kayış; (araba için) patinaj
slide
(Tıp) Lam, cam (mikroskop)
slide
{i} düşüş
slide
slide bar kapı sürmesi
slide
{f} over/around (bir meseleyi)
slide
{f} into (bir şeyi) belli etmeden (bir yere) koymak
slide
kaydırma

Kızakla taşımak çok kolaydır. Yapman gereken tek şey sıkı oturmak ve onu kaydırmaktır. - Sledding is very easy. All you have to do is sit down tight and let it slide.

slide
(Askeri) SÜRGÜ: Bazı topların kama mekanizması üstünde bulunan kayıcı çene
slide
lam,v.kay: n.slayt
slide
{i} kızak [müh.]
stability against sliding
kaymaya karşı stabilite
telescopic sliding door
teleskopik kayar kapı
transverse sliding
enine kayma
wedge sliding
kama tipi kayma
التركية - التركية

تعريف sliding في التركية التركية القاموس.

slide
Banyo edildikten sonra, pozitif görüntü veren film türü(foto.)
الإنجليزية - الإنجليزية
Present participle of slide
Of something that can slide

Our yard is just outside the sliding door.

The motion of a slide

Children find that sliding can be fun.

A sash which moves horizontally on a track
A motion of two relatively mving bodies, in which their surface velocities in the common contact area are different as regards magnitude and/or direction
forward travel of a flat ski
being a smooth continuous motion
That slides or slips; gliding; moving smoothly
{s} that slides, gliding, moving easily and smoothly
Slippery; elusory
sliding door
A door that opens and closes by sliding to the side; sometimes one of a pair
sliding pond
A frozen pond on which people skate
sliding pond
A slide (object onto which children climb and down which they slide)
sliding pond
An area of the ground or flooring made very smooth so people may slide
sliding ponds
plural form of sliding pond
sliding tackle
A tackle in soccer in which the defender leaps forward or slides and extends a leg in order to disrupt the play or get possession of the ball. At some levels of play, sliding tackles are illegal
sliding door
Sliding doors are doors which slide together rather than swinging on hinges. a door that opens by sliding to one side
sliding door
door that slides on a horizontal axis
sliding door
a door that opens by sliding instead of swinging
sliding scale
Payments such as wages or taxes that are calculated on a sliding scale are higher or lower depending on various different factors. Many practitioners have a sliding scale of fees. a system for calculating how much you pay for taxes, medical treatment etc, in which the amount that you pay changes according to different conditions on a sliding scale
sliding scale
varying scale used to determine wages that takes various economic factors into consideration
sliding scale
a wage scale that fluctuates in response to the cost-of-living index
sliding seat
rower's seat that slides fore and aft
sliding window
a window that open by sliding horizontally
slide
To let pass without action

The administrator let the minor infraction slide with only a disapproving look.

slide
A transparent image, to be projected to a screen
slide
The act of sliding, moving downwards in general
slide
To move in continuous contact with a surface

The safe slid slowly.

slide
The event of large amounts of rubble, earth and stones moving down the slope of a hill or from a mountain

The slide closed the highway.

slide
The act of dropping down and skidding into a base
slide
A valve that works by sliding such as in a trombone
slide
A flat, rectangular piece of glass on which a prepared sample may be viewed through a microscope; a microscope slide
slide
A lever that can be moved in two directions
slide
To drop down and skid into a base

Jones slid into second.

slide
To lose one’s balance on a slippery surface

He slid while going around the corner.

slide
A toy for children where they climb up and then slide down again

The long, red slide was great fun for the kids.

slide
move smoothly along a surface; "He slid the money over to the other gambler
slide
{v} to move on a smooth or slippery surface, to pass on smoothly or inadvertently
slide
{n} a smooth easy passage, even course, slow
epidermal sliding
{i} ability to wrinkle the skin with a light push when the TCA peel solution reaches the level of the papillary dermis
slid
past of slide
slid
Past tense and past participle of slide
slid
of Slide
slide
A MASS MOVEMENT resulting from failure of SOIL or rock along a rotational or planar surface
slide
projection in the mold used to form the geometry of the part, which is not in the direction of the closing of the mold and must be withdrawn before the part can be ejected
slide
To pass or put imperceptibly; to slip; as, to slide in a word to vary the sense of a question
slide
A slide is a small piece of photographic film which you project onto a screen so that you can see the picture. a slide show
slide
A grace consisting of two or more small notes moving by conjoint degrees, and leading to a principal note either above or below
slide
A clasp or brooch for a belt, or the like
slide
The descent of a mass of earth, rock, or snow down a hill or mountain side; as, a land slide, or a snow slide; also, the track of bare rock left by a land slide
slide
To pass from one note to another with no perceptible cassation of sound
slide
a sliding down of the soil on a slope because of an increase in load or a removal of support at the foot; also known as landslide
slide
(music) rapid sliding up or down the musical scale; "the violinist was indulgent with his swoops and slides"
slide
The kite moves horizontally with the nose perpendicular to (for delta shaped kits) or parallel to (for single leading edge kites) the direction of flight
slide
To lose one's balance on a slippery surface
slide
A moving piece which is guided by a part or parts along which it slides
slide
To slip when walking or standing; to fall
slide
A flat glass or plastic rectangular plate that the specimen is placed on It may have a depression or well to hold a few drops of liquid
slide
A plate or slip of glass on which is a picture or delineation to be exhibited by means of a magic lantern, stereopticon, or the like; a plate on which is an object to be examined with a microscope
slide
a transparency mounted in a frame; viewed with a slide projector
slide
A movement in any direction Push off the weighted foot with a straight leg Sliding the unweighted foot forward, backward or sideward bringing it to the weighted foot
slide
a small flat rectangular piece of glass on which specimens can be mounted for microscopic study
slide
To slide into a particular mood, attitude, or situation means to gradually start to have that mood, attitude, or situation often without intending to. She had slid into a depression = slip
slide
A sound which, by a gradual change in the position of the vocal organs, passes imperceptibly into another sound
slide
In a dialog box, an input which changes a value based on how you drag a sliding box
slide
move smoothly along a surface; "He slid the money over to the other gambler"
slide
move obliquely or sideways, usually in an uncontrolled manner; "the wheels skidded against the sidewalk"
slide
(geology) the descent of a large mass of earth or rocks or snow etc
slide
sloping channel through which things can descend
slide
A runner on which a gun is mounted
slide
A photographic transparency (positive) mounted for projection
slide
To move along the surface of any body by slipping, or without walking or rolling; to slip; to glide; as, snow slides down the mountain's side
slide
To pass inadvertently
slide
To pass out of one's thought as not being of any consequence
slide
When something slides somewhere or when you slide it there, it moves there smoothly over or against something. She slid the door open I slid the wallet into his pocket Tears were sliding down his cheeks
slide
A slide or bottleneck is a small tube of steel or glass that fits around one finger This can be used to fret, but instead of pushing down on the fret board, you "slide" around on the strings to produce a particular effect Its quite often used in blues and country Check out Sheryl Crow, "All I wanna do" on the Tuesday night music club album which has quite a lot of slide on it
slide
the act of moving smoothly along a surface while remaining in contact with it; "his slide didn't stop until the bottom of the hill"; "the children lined up for a coast down the snowy slope"
slide
If you slide somewhere, you move there smoothly and quietly. He slid into the driver's seat
slide
If currencies or prices slide, they gradually become worse or lower in value. The US dollar continued to slide Shares slid 11p to 293p after brokers downgraded their profit estimates Slide is also a noun. the dangerous slide in oil prices
slide
To move on a low friction surface
slide
Smooth, even passage or progress
slide
Using one foot to press one panel then another without lifting it off the stage, but by dragging it across the panels instead
slide
Especially, to move over snow or ice with a smooth, uninterrupted motion, as on a sled moving by the force of gravity, or on the feet
slide
one constructed on a mountain side for conveying logs by sliding them down
slide
plaything consisting of a sloping chute down which children can slide
slide
A small dislocation in beds of rock along a line of fissure
slide
A movement in any direction Stepping on one foot and then draw or slide the other foot up to the weighted foot
slide
A mass movement process in which rock or sediment moves downslope along a planar surface
slide
{i} act of sliding; inclined surface for sliding on (esp. in a children's playground); part or mechanism which slides; transparency; avalanche, landslide; small rectangular glass which holds a specimen for microscopic viewing
slide
A surface of ice or snow on which children slide for amusement
slide
The last step of the delivery
slide
That on which anything moves by sliding
slide
To cause to move in continuous contact with a surface
slide
A set of runners holding wheels for each seat in a boat
slide
1)A transparency (often a positive image in color) mounted between glass or in a frame of cardboard or other material so that it may be inserted into a projector 2) A protective cover that is removed from a sheet film holder when film in the holder is to be exposed
slide
n an attack where the attacker runs past the setter towards the right-side of the net, takes off on one foot, and attacks
slide
A travelling step in a given direction, with the ball of the foot, in contact with the floor See also draw
slide
a transparency mounted in a frame; viewed with a slide projector a small flat rectangular piece of glass on which specimens can be mounted for microscopic study plaything consisting of a sloping chute down which children can slide (geology) the descent of a large mass of earth or rocks or snow etc
slide
That which operates by sliding
slide
A movement in any direction by stepping on one foot then drawing or sliding the other foot up to the weighted or supporting foot
slide
a mass movement process in which slope failure occurs along one or more slip surfaces and in which the unit generally disintegrates into a jumbled mass en route to its depositional site A debris flow or torrent flow may occur if enough water is present in the mass
slide
The mass movement of a single, intact mass of rock, soil, or unconsolidated material along a weak plane, such as a fault, fracture, or bedding plane A slide may involve as little as a minor displacement of soil or as much as the displacement of an entire mountainside
slide
Also referred to a "glass slide," this is a rectangular sheet of glass measuring 1 x 3 inches, on which very thin slices ("sections") of tissue are placed for viewing under the microscope Typically, the tissue sections are stained with one or more dyes to make the cellular features visible, and a very thin sheet of glass is glued over the surface to protect the tissue from damage Glass slides properly prepared and stored can retain their original quality for many years, and are stored permanently Being made of glass, they are subject to breakage if roughly handled
slide
An inclined plane on which heavy bodies slide by the force of gravity, esp
slide
to pass or move unobtrusively or smoothly; "They slid through the wicket in the big gate"
slide
If you let something slide, you allow it to get into a worse state or condition by not attending to it. The company had let environmental standards slide
slide
{f} move smoothly across a surface, glide; move easily and quietly; slip, skid; elude, escape, get away; decrease, diminish, deteriorate; pass away quickly or easily
slide
A slide is a piece of playground equipment that has a steep slope for children to go down for fun
slide
The interval between two different juxtapositions of the plain and cipher components of a cipher alphabet For example, a slide of five is used in the cipher alphabet below
slide
Same as Guide bar, under Guide
slide
An apparatus in the trumpet and trombone by which the sounding tube is lengthened and shortened so as to produce the tones between the fundamental and its harmonics
slide
A 35mm transparency Not recommended for art Copy Work High-quality 35mm slides can be printed up to 30" or even larger depending on the nature of the image, grain of the film, and the "look" desired by the photographer
slide
A slide valve
slide
The act of sliding; as, a slide on the ice
slide
A slide is a piece of glass on which you put something that you want to examine through a microscope
slide
To cause to slide; to thrust along; as, to slide one piece of timber along another
slide
To pass along smoothly or unobservedly; to move gently onward without friction or hindrance; as, a ship or boat slides through the water
slide
A cover which opens or closes an aperture by sliding over it
slide
the portion of the die arranged to move parallel to die parting The inner end forms a part of the die cavity wall that involves one or more undercuts and sometimes includes a core or cores
sliding

  الواصلة

  slid·ing

  التركية النطق

  slaydîng

  النطق

  /ˈslīdəɴɢ/ /ˈslaɪdɪŋ/

  علم أصول الكلمات

  [ 'slId ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English slIdan; akin to Middle High German slIten to slide.

  رصف المشتركة

  sliding door

  كلمة اليوم

  gargoyle
المفضلات