sayesinde

listen to the pronunciation of sayesinde
التركية - الإنجليزية
by means of
thanks to

Thanks to your help, I could understand the book quite well. - Yardımın sayesinde, kitabı oldukça iyi anlayabildim.

Thanks to your help, we were successful. - Yardımın sayesinde, başarılıydık.

by virtue of
in virtue of
due to
on his coattails
whereby
on his coat tails
owing to
through

I was able to get a job through the good offices of my friend. - Arkadaşlarımın iyi ofisleri sayesinde bir iş bulabildim.

Languages are not carved in stone. Languages live through all of us. - Diller taşa kazınmamıştır. Diller hepimizin sayesinde yaşar.

through the agency of
by dint of
through one's instrumentality
by the agency of
thro

He has made a fortune through hard work. - O çok çalışma sayesinde bir servet yaptı.

Tom and Mike became acquainted through their mutual friends. - Tom ve Mike ortak arkadaşları sayesinde arkadaş oldular.

thru
by courtesy of
a) thanks to, owing to b) by means of
by force of
with

With your talent, you should be able to make a lot of money. - Yeteneğin sayesinde çok para kazanabilmelisin.

With your help, I could succeed. - Yardımın sayesinde başarabildim.

sayesinde, yararlanarak
Through using
sayesinde münasebetiyle
under favour of
sayesinde thanks to: Ali'nin sayesinde işi bitirdik
Thanks to Ali we've got the job done
saye
aegis
saye
help

Thanks to your help, I could succeed. - Yardımın sayesinde başarabildim.

Thanks to your help, I could understand the book quite well. - Yardımın sayesinde, kitabı oldukça iyi anlayabildim.

saye
protection, assistance, favor
saye
shade, shadow; protection, help
saye
shadow; shade
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف sayesinde في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

saye
obsolete spelling of say
التركية - التركية
Bir şeyden dolayı, sebebiyle, yardımıyla: "Çocuk öğrenmişse, ne yapmışsa Ramazan'ın sayesinde yapmıştı."- H. E. Adıvar
Bir şeyden dolayı, sebebiyle, yardımıyla
SAYE
(Osmanlı Dönemi) (C.: Sâyât) Koyun yatağı. Nişan için dikilen taş. Yolun tanınması için bir yere yığıp höyük yapılan ta
SAYE
(Hukuk) Destek, yardım, emek, araç
saye
Koruma, yardım
saye
Gölge
sayesinde
المفضلات