recollection of past events and experiences

listen to the pronunciation of recollection of past events and experiences
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} reminiscence
recollection of past events and experiences

  الواصلة

  rec·ol·lec·tion of past events and experiences

  التركية النطق

  rekılekşın ıv päst ivents ınd îkspîriınsîz

  النطق

  /ˌrekəˈleksʜən əv ˈpast ēˈvents ənd əkˈspərēənsəz/ /ˌrɛkəˈlɛkʃən əv ˈpæst iːˈvɛnts ənd ɪkˈspɪriːənsɪz/

  كلمة اليوم

  aphrodisiac
المفضلات