provide characteristics and features

listen to the pronunciation of provide characteristics and features
الإنجليزية - التركية

تعريف provide characteristics and features في الإنجليزية التركية القاموس.

describe
{f} tanımlamak

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

Dilbilimi dili tanımlamak için çalışan bir bilim dalıdır. - Linguistics is a science that tries to describe language.

describe
{f} tarif etmek

Bazı duyguları tarif etmek zordur. - Some feelings are difficult to describe.

describe
betimlemek
describe
(Bilgisayar) tanıt
describe
tarif et

Tom'a görevi nasıl tarif ettin? - How did you describe the mission to Tom?

Tom onun kilitli bir odadan nasıl kaçabildiğini tarif etti. - Tom described how he was able to escape from the locked room.

describe
tavsifi mümkün
describe
describe çiz/tanımla
describe
{f} ifade etmek
describe
resmetmek
describe
vasıflandırmak
describe
anlatmak

Bunu kelimelerle anlatmak olanaksız. - It's impossible to describe that in words.

Tom Mary'ye olan hislerini anlatmak için doğru sözleri bulamıyor. - Tom can't find the right words to describe his feelings for Mary.

describe
gözüyle bakmak
describe
(as ile) görmek
describe
saymak
describe
{f} çizmek
describe
{f} tasvir etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
describe
provide characteristics and features

  الواصلة

  pro·vide characteristics and features

  التركية النطق

  prıvayd kerıktırîstîks ınd fiçırz

  النطق

  /prəˈvīd ˌkerəktərˈəstəks ənd ˈfēʧərz/ /prəˈvaɪd ˌkɛrəktɜrˈɪstɪks ənd ˈfiːʧɜrz/

  كلمة اليوم

  proboscis
المفضلات