plural form of constructed language

listen to the pronunciation of plural form of constructed language
الإنجليزية - الإنجليزية
constructed languages
plural form of constructed language

  الواصلة

  plu·ral form of constructed lan·guage

  التركية النطق

  plûrıl fôrm ıv kınstrʌktıd länggwıc

  النطق

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv kənˈstrəktəd ˈlaɴɢgwəʤ/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv kənˈstrʌktəd ˈlæŋɡwəʤ/

  كلمة اليوم

  epiphany
المفضلات