murder; murderous character

listen to the pronunciation of murder; murderous character
الإنجليزية - التركية

تعريف murder; murderous character في الإنجليزية التركية القاموس.

death
ölüm

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

Kaza çok fazla ölüme neden oldu. - The accident has caused many deaths.

death
{i} ecel
death
{i} tükeniş
death
deathcup çok zehirli bir çeşit mantar
death
{i} ölme

Teslim olmak zorundaysam, ölmeyi tercih ederim. - If I had to surrender, I'd rather choose death.

Kan kaybından ölmeyeceksin. - You won't bleed to death.

death
(Tıp) ölü

Bazen kardiyovasküler hastalığın ilk belirtisi ölümdür. - Sometimes the first symptom of cardiovascular disease is death.

Ölümden önce hayat var mıdır? - Is there life before death?

death
son

O, babasının ölümünden sonra ailesi için baş vurulacak tek kişiydi. - He was the only recourse for his family after his father's death.

O, babasının ölümünden sonra işle ilgilendi. - He took care of the business after his father's death.

death
yıkım

Savaş kente ölüm ve yıkım getirdi. - The war brought about death and destruction in the city.

Onlar söylenemeyecek miktarda ölüm ve yıkıma neden oldular. - They caused an untold amount of death and destruction.

death
defin ruhsatı
death
deathblow öIdürücü darbe
death
ölüme sebebiyet veren şey
death
death duty veras
death
deathbed ölüm döşeği
death
death certificate ölüm ilmuhaberi
death
öIüm
death
katil
death
(Tıp) Ölüm. mors, exitus
death
öIme
الإنجليزية - الإنجليزية
death
murder; murderous character
المفضلات