marked by spirited enjoyment

listen to the pronunciation of marked by spirited enjoyment
الإنجليزية - الإنجليزية
yeasty
zesty
zestful
barmy
marked by spirited enjoyment

  الواصلة

  marked by spi·ri·ted en·joy·ment

  التركية النطق

  märkt bay spîrıtıd encoymınt

  النطق

  /ˈmärkt ˈbī ˈspərətəd enˈʤoimənt/ /ˈmɑːrkt ˈbaɪ ˈspɪrətəd ɛnˈʤɔɪmənt/

  كلمة اليوم

  etiolate
المفضلات