lehçe

listen to the pronunciation of lehçe
التركية - الإنجليزية
polish

I speak a little Polish, just enough to make myself understood. - Derdimi anlatabilecek kadar Lehçe konuşurum.

Timuçin learns Polish. - Timuçin, Lehçe öğreniyor.

dialect

They were speaking in a Southern dialect. - Onlar Güney Lehçesi ile konuşuyorlardı.

The more countries a language is spoken in, the less important it is to sound like a native speaker, since speakers of that language are accustomed to hearing various dialects. - Bir dil ne kadar çok ülkede konuşulursa, yerli konuşanı gibi ses çıkarmak o kadar daha az önemlidir, çünkü o dilin konuşanları değişik lehçeler duymaya alışkındır.

vernacular
idiom
patois
lingo
lehçe ile ilgili
dialectal
geçici lehçe
(Dilbilim) état de langue
toplumsal lehçe
(Dilbilim) social dialect
التركية - التركية
Konuşma tarzı: "Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı."- Y. K. Karaosmanoğlu
Polonya dili
Bölgesel dil
Bir dilin tarihî, bölgesel, siyasi sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasi sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt
Şive, konuşma tarzı
diyalekt
lehçe bilimi
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
lehçe
المفضلات