late or behindhand; as, a backward season

listen to the pronunciation of late or behindhand; as, a backward season
الإنجليزية - التركية

تعريف late or behindhand; as, a backward season في الإنجليزية التركية القاموس.

backward
{s} çağdışı
backward
{s} geri kalmış

O ülkenin geri kalmışlığı iyi bilinir. - The backwardness of that country is well known.

O, fikrini ifade etmede geri kalmış. - She is backward in expressing her opinion.

backward
kafasız
backward
utangaç
backward
rötarlı
backward
çekingen
backward
başlangıca yönelmiş
backward
geçmişe yönelmiş
backward
geriye yönelmiş
backward
(Pisikoloji, Ruhbilim) geri zekalı
backward
(sıfat) geri, geç, ters; çağdışı; gelişmemiş, yavaş öğrenen, geç kavrayan, geri kalmış; çekingen; isteksiz
backward
geri (ye)
backward
tersine

Belki bütün bunu tersine yapıyoruz. - Maybe we're doing this all backwards.

backward
geriye doğru

Tom Mary'yi memnun etmek için geriye doğru eğilir. - Tom bends over backwards to please Mary.

Tom geriye doğru bir adım attı. - Tom took a step backward.

backward
{s} isteksiz
backward
geri geri
backward
{s} geç
الإنجليزية - الإنجليزية
backward
late or behindhand; as, a backward season
المفضلات