last sleep

listen to the pronunciation of last sleep
الإنجليزية - التركية

تعريف last sleep في الإنجليزية التركية القاموس.

death
ölüm

Kaza çok fazla ölüme neden oldu. - The accident has caused many deaths.

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

death
{i} ecel
death
{i} ölme

Çalmaktansa açlıktan ölmeyi tercih ederim. - I would rather starve to death than steal.

Jane doğal bir ölümle ölmedi. - Jane didn't die a natural death.

death
deathcup çok zehirli bir çeşit mantar
death
{i} tükeniş
death
(Tıp) ölü

Bazen kardiyovasküler hastalığın ilk belirtisi ölümdür. - Sometimes the first symptom of cardiovascular disease is death.

Kaza çok fazla ölüme neden oldu. - The accident has caused many deaths.

death
son

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

O, babasının ölümünden sonra ailesi için baş vurulacak tek kişiydi. - He was the only recourse for his family after his father's death.

death
yıkım

Onlar söylenemeyecek miktarda ölüm ve yıkıma neden oldular. - They caused an untold amount of death and destruction.

Savaş kente ölüm ve yıkım getirdi. - The war brought about death and destruction in the city.

death
deathbed ölüm döşeği
death
ölüme sebebiyet veren şey
death
death duty veras
death
deathblow öIdürücü darbe
death
death certificate ölüm ilmuhaberi
death
öIüm
death
öIme
death
katil
death
(Tıp) Ölüm. mors, exitus
death
defin ruhsatı
the last sleep
ebedi uyku
the last sleep
son uyku
the last sleep
ölüm uykusu
الإنجليزية - الإنجليزية
death
last sleep
المفضلات