köp

listen to the pronunciation of köp
التركية - الإنجليزية
much

Mac is my friend. He likes dogs very much. - Mac, benim arkadaşım. O, köpekleri çok sever.

I like dogs very much. - Ben köpekleri çok severim.

very

When a dog is very hungry, it devours its food. - Bir köpek çok aç olduğu zaman, yemeğini bir çırpıda bitirir.

A dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs. - Bir dachshund uzun gövdesi ve kısa bacakları olan bir Alman köpeğidir.

lot

It took me a lot less time to housebreak my German shepherd than it took to housebreak my other dog. - Alman çoban köpeğimi terbiye etmek diğer köpeğimi terbiye etmekten çok daha az zamanımı aldı.

The dog eats a lot of meat every day. - Köpek her gün bir sürü et yiyor.

many

Many dog owners only feed their dogs once a day. - Birçok köpek sahipleri köpeklerini sadece günde bir kez beslerler.

How many times a day should I feed my dog? - Köpeğimi günde kaç kez beslemeliyim?

التركية - التركية
Kağnı arabasında bir parça
Kağnılarda öküzün kuyruğunun altına gelen tahta
köp
المفضلات