justness

listen to the pronunciation of justness
الإنجليزية - التركية
insaflılık
adalet
dürüstlük
hak
{i} doğruluk
{i} adil olma
{i} haklı olma
adalet/doğruluk
just
sadece

Biletler, alındığı gün de dahil olmak üzere sadece iki gün geçerlidir. - Tickets are valid for just two days, including the day they are purchased on.

Caz ölmedi, sadece komik kokuyor. - Jazz isn't dead, it just smells funny.

just
adil

Onun payını ödememiz adildir. - It is just that we should pay his share.

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

just
yalnızca

Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar. - Some read books just to pass time.

Hayır, teşekkürler. Yalnızca bakıyorum. - No, thank you. I am just looking.

just
henüz

Yolculuk henüz başladı. - The journey has just begun.

Johnny sadece birkaç ay önce İspanya'ya taşındı, o henüz İspanyolca konuşmaya alışkın değil. - Johnny moved to Spain just a few months ago, so he isn't used to speaking Spanish as yet.

just
adaletli

Biz o konuda her iki tarafa adaletli davranmalıyız. - We should do justice to both sides on that issue.

Ben onu adaletli yapamam. - I can't do it justice.

just
{s} makul

Öyle yapmamın makul olduğunu düşüneceksin. - You will think it just that I should do so.

Bence, sigara karşıtı yasa makul. - The anti-smoking law is just, in my opinion.

just
az önce

O az önce izinli gitti. - He's just gone on leave.

Az önce,kurşun onun yanağını sıyırarak geçti. - The bullet just shaved his cheek.

just
{s} iyi

Maskeler sarı kum tozunu,polenlerden dahada küçük,ne kadar iyi engelleyebilir?Sanırım o polenden oldukça daha fazla bir baş belasıdır. - Just how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.

Küçük ev, şimdiye kadar tıpkı altındaki kadar iyi olmasına rağmen,eski püskü görünmeye başladı. - The small house had come to look shabby, though it was just as good as ever underneath.

just
{s} haklı

Haksız bir barış, haklı bir savaştan daha iyidir. - An unjust peace is better than a just war.

Sadece haklı olabilirsin. - You might just be right.

just
tam

Aptal! Seni sevdiğini söylediğinde dürüst olmuyor. Hâlâ anlamadın mı? O, tam bir altın arayıcısı. - Idiot! She's not being honest when she says she loves you. Haven't you figured it out yet? She's just a gold digger.

Dükkan tiyatronun tam karşısında. - The store is just across from the theater.

just
{s} doğru

Eğer doğru hatırlıyorsam, Tom arabasını Mary'ye sadece 500 dolara sattı. - If I remember correctly, Tom sold his car to Mary for just 500 dollars.

Tom tam doğru zamanda geldi. - Tom arrived at just the right moment.

just
{s} insaflı
just
sade

Bizim bu evimiz sadece yeniden dekore edildi ve altı aylığına burada yaşamadık. - This house of ours has just been redecorated, and we haven't lived here for sixth months.

Biletler, alındığı gün de dahil olmak üzere sadece iki gün geçerlidir. - Tickets are valid for just two days, including the day they are purchased on.

just
{s} mantıklı

O sadece mantıklı değil. - That just doesn't make sense.

Ben sadece Tom'un Mary ile mantıklı konuşabileceğini düşündüm. - I just thought Tom might talk some sense into Mary.

just
{s} yerinde

Ben onu ararken sadece bir dakika yerinde kal. - Just stay put for a minute while I look for him.

Bence Tom'un öfkesi sadece bir savunma mekanizması; Yerinde olsam şahsen bunu kabul etmezdim. - I think Tom's anger is just a defense mechanism; I wouldn't take it personally if I were you.

just
güçlükle

Tom geçinmek için güçlükle yeterince kazanıyor. - Tom just barely earns enough to live on.

Testi güçlükle geçmeyi başardı. - He just barely managed to pass the test.

just
yeni

Bizim bu evimiz sadece yeniden dekore edildi ve altı aylığına burada yaşamadık. - This house of ours has just been redecorated, and we haven't lived here for sixth months.

Tom aldığı eski gitara yeni teller taktı. - Tom put new strings on the old guitar that he had just bought.

just
(Osmanlıca) hakşinas
just
biraz önce

Biraz önce sana söylediklerimi unut. - Forget what I have just told you.

Güneş biraz önce battı. - The sun just went down.

just
gücü gücüne
just
hakkaniyete uygun
just
neredeyse

Tom fıstığın haricinde neredeyse her şeyi yiyebiliyor. - Tom can eat just about anything but peanuts.

Burada işimiz neredeyse bitmek üzere. - We're just about finished here.

just
bir
just
hemen

Tom'un Boston'un hemen dışında küçük bir çiftliği var. - Tom has a small farm just outside of Boston.

Belediye binası hemen köşede. - The city hall is just around the corner.

just
demin
just
zorla
just
(Muzik) doğru kusursuz
just
güçbela

Ben kimim? Ben bir şairim. Ne yapıyorum? Yazıyorum. Nasıl yaşıyorum? Güçbela yaşıyorum. - Who am I? I am a poet. What do I do? I write. How do I live? I just live.

just
şunun surasında
just
güç bela
just
darı darına
just
haksever
just
tamı tamına
just
zar zor

Tom kirayı ödemek için yeterli parayı zar zor kazanmayı başardı. - Tom just barely managed to earn enough money to pay the rent.

Tom testi sadece zar zor geçti. - Tom just barely passed the test.

just
anca

Kesinlikle. Ancak onu teyit etmem gerekecek, lütfen sadece biraz bekleyin. - Certainly. I will need to confirm it, however. Please wait just a moment.

Barış şiddetin yokluğu değildir ancak adaletin varlığıdır. - Peace is not the absence of violence but the presence of justice.

just
dürüst

Tom sadece dürüst oluyor. - Tom is just being honest.

Aptal! Seni sevdiğini söylediğinde dürüst olmuyor. Hâlâ anlamadın mı? O, tam bir altın arayıcısı. - Idiot! She's not being honest when she says she loves you. Haven't you figured it out yet? She's just a gold digger.

just
tastamam
just
şimdi

Ben şimdi bir silah sesi duydum. - I heard a shot just now.

Şimdi dışarıya gelmen ve o tür bir şey söylemen yangına körükle gitmek olur. - For you to come out and say that kind of thing now would just be pouring oil on the fire.

just
tek kelimeyle

Tek kelimeyle harika görünüyor. - It looks just perfect.

Tom tek kelimeyle iyi yönetiyor. - Tom is managing just fine.

just
yine de

Yolculuğumuz; uzun, çetin ve tehlikeliydi. Yine de evlerimize sağ salim döndüğümüz için mutluyuz. - Our trip was long, difficult and dangerous. We're just happy to be back home in one piece.

Henüz sabahın beşiydi ama yine de aydınlıktı. - It's just five in the morning, but nevertheless it is light out.

just
kıl payı

Tom kıl payı treni kaçırdı. - Tom just missed the train.

just
tam anlamıyla

Yeni şapkana tam anlamıyla bayılıyorum. - I just adore your new hat.

Her şey tam anlamıyla önceki gibi. - Everything's just like before.

just
yalnız

Sadece yalnız bırakılmak istediler. - They just wanted to be left alone.

Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar. - Some read books just to pass time.

just
(İnşaat) henüz, hemen, ancak K
just
net

Sadece net bir cevap istiyorum. Daha fazla bir şey değil. - I just want a straight answer. Nothing more.

just
berrak
just
az kalsın
just
ancak

Tom sadece arkadaş olmak istedi. Ancak, Mary çok daha fazlasını istedi. - Tom wanted to be just friends. However, Mary wanted much more.

Barış şiddetin yokluğu değildir ancak adaletin varlığıdır. - Peace is not the absence of violence but the presence of justice.

just
justnesshak
just
hak ve adalete uygunluk
just
dürüstlük
just
hemen/tam olarak/sadece
just
haklı olarak
just
tam: just across from us tam karşımızda. just at that spot tam o noktada. just in time tam vaktinde. That's just what I've been looking
just
doğruluk
just
haklılık
just
adalet

Sonunda kazanacak olan güç değil adalettir. - It is justice, and not might, that wins in the end.

Bu ülkede adalet biraz çifte standartlıdır: fakirlerin adaleti ve zenginlerin adaleti. - Justice in this country is a bit of a double standard: there is the justice of the poor and the justice of the rich.

just
haktanır
just
adil/yerinde
just
the just iyiler justly adaletle
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} reasonableness, propriety, exactness
the state of being just
conformity with some esthetic standard of correctness or propriety; "it was performed with justness and beauty"
The quality of being just; conformity to truth, propriety, accuracy, exactness, and the like; justice; reasonableness; fairness; equity; as, justness of proportions; the justness of a description or representation; the justness of a cause
{i} quality of being just, equitableness, fairness; quality of being correct
conformity with some esthetic standard of correctness or propriety; "it was performed with justness and beauty
the quality of being just or fair
just
By a narrow margin; closely; nearly

The piece just might fit.

just
To joust, fight a tournament
just
A joust, tournament
just
exactly, perfectly

He wants everything just right for the big day.

just
morally fair; upright; righteous, equitable

It looks like a just solution at first glance.

just
Only, simply, merely

He calls it vermillion, but it's just red to me.

just
factually fair; correct; proper

It is a just assessment of the facts.

just
indicating exactness or preciseness; "he was doing precisely (or exactly) what she had told him to do"; "it was just as he said--the jewel was gone"; "it has just enough salt"
just
implying justice dictated by reason, conscience, and a natural sense of what is fair to all; "equitable treatment of all citizens"; "an equitable distribution of gifts among the children"
just
and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child"; "hopes that last but a moment"
just
used especially of what is legally or ethically right or proper or fitting; "a just and lasting peace"- A Lincoln; "a kind and just man"; "a just reward"; "his just inheritance"
just
by a small margin; "they could barely hear the speaker"; "we hardly knew them"; "just missed being hit"; "had scarcely rung the bell when the door flew open"; "would have scarce arrived before she would have found some excuse to leave"- W B Yeats
just
absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just grand as Romeo"; "it's simply beautiful!"
just
at this moment; exactly, precisely; almost; only, merely, simply, nothing more; barely, scarcely; really
just
adj [only] hanya
just
{a} upright, incorrupt, honest, exact, orderly
just
{a} exactly, really, merely, barely, nearly
just
{n} a mock fight made on horseback, a tilt
Just
Aristides the Just Haüy René Just James the Just just war theory just in time manufacturing Saint Just Louis Antoine Léon de
just
Lincoln; "a kind and just man"; "a just reward"; "his just inheritance"
just
Not transgressing the requirement of truth and propriety; conformed to the truth of things, to reason, or to a proper standard; exact; normal; reasonable; regular; due; as, a just statement; a just inference
just
{s} fair, equitable; correct; suitable, appropriate, proper; deserved; exact, precise; genuine, real
just
{i} joust, battle between two knights on horseback
just
free from favoritism or self-interest or bias or deception; or conforming with established standards or rules; "a fair referee"; "fair deal"; "on a fair footing"; "a fair fight"; "by fair means or foul"
just
only a moment ago; "he has just arrived"; "the sun just now came out"
just
used especially of what is legally or ethically right or proper or fitting; "a just and lasting peace"- A
just
To joust
just
Barely; merely; scarcely; only; by a very small space or time; as, he just missed the train; just too late
just
jis, legal
just
A joust
just
Rendering or disposed to render to each one his due; equitable; fair; impartial; as, just judge
just
"1 a : having a basis in or conforming to reason"
just
Conforming or conformable to rectitude or justice; not doing wrong to any; violating no right or obligation; upright; righteous; honest; true; said both of persons and things
just
Precisely; exactly; in place, time, or degree; neither more nor less than is stated
just
absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just grand as Romeo"; "it's simply beautiful!
just
Closely; nearly; almost
just
of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man"; "the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous"- Frederick Douglass
just
Cause - A standard or test often applied to determine the appropriateness of disciplinary action The factors that may be considered in determining just cause include but are not limited to: 1 Forewarning; 2 Reasonableness of the rule or standard which was violated; 3 Whether or not there was a supervisory investigation to verify student employee culpability and to verify the circumstances of the violation; 4 establishment of proof at a level consistent with the disciplinary action being taken; 5 prior consistent enforcement of the rule or standard which has been violated; 6 disciplinary action proportional to the offense
just
Fair; even; equitable
just
Moments ago, recently
just
Lincoln; "a kind and just man"; "a just reward"; "his just inheritance" only a moment ago; "he has just arrived"; "the sun just now came out" absolutely; "I just can't take it anymore"; "he was just grand as Romeo"; "it's simply beautiful!
justness

  الواصلة

  just·ness

  النطق

  علم أصول الكلمات

  [ 'j&st ] (adjective.) 14th century. Middle English, from Middle French and Latin; Middle French juste, from Latin justus, from jus right, law; akin to Sanskrit yos welfare.

  كلمة اليوم

  sutler
المفضلات