isyancı

listen to the pronunciation of isyancı
التركية - الإنجليزية
{s} rebellious
rebel

Tom was cornered by a group of rebels. - Tom bir grup isyancı tarafından köşeye sıkıştırıldı.

All rebels were already dead. - Tüm isyancılar zaten ölmüştü.

mutineer
mutinous
rioter

A few rioters were seriously injured. - Birkaç isyancı ciddi biçimde yaralandı.

Tear gas canisters could be seen on the road after the rioters had left. - İsyancılar bıraktıktan sonra göz yaşartıcı gaz kutuları yolda görülebiliyordu.

insurgent

About thirty insurgents were killed. - Yaklaşık otuz isyancı öldürüldü.

rebel, mutineer; rebellious
insurrectionist
insurrectional
insurrectionary
isyancılar
rebels
التركية - التركية
Baş kaldırıcı (kimse), asi
isyancı
المفضلات