isyancı

listen to the pronunciation of isyancı
التركية - الإنجليزية
{s} rebellious
rebel

The rebels took control of the capital. - İsyancılar başkentin kontrolünü ele geçirdiler.

Rebel forces prepared to fight. - İsyancı kuvvetler döğüşmek için hazırlandı.

mutineer
mutinous
rioter

The rioters beat him badly. - İsyancılar onu kötü yendi.

The rioters beat many policemen to death. - İsyancılar birçok polisi öldüresiye dövdüler.

insurgent

About thirty insurgents were killed. - Yaklaşık otuz isyancı öldürüldü.

rebel, mutineer; rebellious
insurrectionist
insurrectional
insurrectionary
isyancılar
rebels
التركية - التركية
Baş kaldırıcı (kimse), asi
isyancı
المفضلات