ihlal etme

listen to the pronunciation of ihlal etme
التركية - الإنجليزية
(Ticaret) infringement
violation
transgression
infringing
violating
(Ticaret) annulment
violation
ihlal etmek
{f} violate

You are not allowed to violate the rules. - Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez.

ihlal etmek
invade
ihlâl etmek
ruin
ihlal etmek
(Politika, Siyaset) abuse
ihlal etmek
(Kanun) impair
ihlal etmek
contravene
ihlal etmek
mar
ihlal etmek
derogate from
ihlal etmek
disturb
ihlal et
transgress
ihlal et
violate

Tom violated the restraining order. - Tom yasaklama emrini ihlal etti.

You are not allowed to violate the rules. - Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez.

ihlal et
{f} violated

You've violated our trust. - Güvenimizi ihlal ettin.

This violated the rules of the police department. - Bu, polis departmanı kurallarını ihlal etti.

ihlal etmek
infringe
ihlal etmek
trespass upon
ihlal etmek
break

The judge found Scopes guilty of breaking the law. - Hakim Scopes'i yasayı ihlal etmekle suçlu buldu.

Don't be afraid to break the rules a little. - Kuralları azıcık ihlal etmekten korkma.

ihlal etmek
to break to, to infringe, to violate, to contravene
ihlal etmek
trespass on
ihlal etmek
to break, infringe, violate (a law, treaty, or agreement)
التركية - التركية

تعريف ihlal etme في التركية التركية القاموس.

ihlal etmek
Bozmak, zarara uğratmak
ihlal etme
المفضلات