heat up; excite; be excited; arouse affection; be filled with affection

listen to the pronunciation of heat up; excite; be excited; arouse affection; be filled with affection
الإنجليزية - التركية

تعريف heat up; excite; be excited; arouse affection; be filled with affection في الإنجليزية التركية القاموس.

warm
ılık

Ada yıl boyunca ılıktır. - The island is warm all year.

Çorbamı ılık severim, sıcak değil. - I like my soup to be warm, not hot.

warm
{s} samimi

O sıcak, samimi bir toplantı oldu. - It was a warm, friendly meeting.

Bir sürü samimi sözler söylendi. - A lot of warm words were said.

warm
sıcak

Bu çiçekler sıcak ülkelerde yetişir. - These flowers grow in warm countries.

Onun ellerinin sıcaklığını hatırlayabiliyorum. - I can remember the warmth of his hands.

warm
{s} sıcacık
warm
sıcakça yer
warm
şevkli
warm
güz

Birdenbire, o güzel ve sıcak görünmeye başladı. - Suddenly, it started to look almost nice and warm.

Burada hava güzel ve sıcak. - It's nice and warm in here.

warm
(Askeri) Bak. "wartime reserve mode"
warm
sıcakkanlı

Tom sıcakkanlı ve cömerttir. - Tom is warm and generous.

warm
gayretli
warm
{s} ısıtan, sıcak tutan (giysi, battaniye v.b.)
warm
ılıklık
warm
yüreği sıcak
warm
candan
warm
içten

Sanırım film içten bir filmdi. - I think the movie is a very heart warming one.

O, oğlunu içtenlikle kucakladı. - He embraced his son warmly.

warm
sıcak yer
warm
{f} ısıt

Isıtmak için ellerine üfledi. - She blew on her hands to warm them.

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

warm
{s} sıcak (hava): warm front sıcak hava kütlesi
warm
(fiil) ısınmak, ısıtmak, samimileşmek
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} warm
heat up; excite; be excited; arouse affection; be filled with affection
المفضلات